Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 08 năm 2022, 00:08:43
Tiến hành hủy thầu khi thay đổi quy mô đầu tư dự án
Anh Ngọc - 14/09/2019 07:32
 
Theo quy định, một trong các trường hợp hủy thầu là thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Đặng Hà Sâm (tỉnh Hà Tĩnh) đặt câu hỏi như sau: Tại xã X, dự án làm đường có tổng mức 3 tỷ đồng, gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước với giá gói thầu 2,5 tỷ đồng. Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu, chưa ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

Sau đó, xã X muốn thay đổi quy mô dự án trên, mở rộng mặt đường và nâng nền đường lên cao hơn, làm tổng mức tăng lên 5,7 tỷ đồng trong đó gói thầu xây lắp sẽ có giá gói thầu 5,2 tỷ đồng.

Tôi xin hỏi, trong trường hợp này, chủ đầu tư có được phép điều chỉnh dự án không? Thủ tục, trình tự điều chỉnh như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Đấu thầu, một trong các trường hợp hủy thầu là thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Theo đó, trường hợp gói thầu đã lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng và dự án thay đổi quy mô đầu tư thì tiến hành hủy thầu căn cứ quy định nêu trên. Thủ tục điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Hủy thầu để tổ chức lựa chọn lại nhà thầu
Trường hợp dự án được triển khai lại nhưng hồ sơ dự thầu đã hết hiệu lực thì có phải hủy thầu để tổ chức lựa chọn lại nhà thầu hay...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư