Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 20:03:56
Tín Nghĩa: Biến động cổ đông lớn
Duy Bắc - 16/05/2022 15:58
 
Trong quý I/2022, Tín Nghĩa ghi nhận doanh thu đạt 2.431,98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53,89 tỷ đồng, lần lượt tăng 37,8% và 31,2% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (mã TID - sàn UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.

Theo đó, trong quý I/2022, Tín Nghĩa ghi nhận doanh thu đạt 2.431,98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53,89 tỷ đồng, lần lượt tăng 37,8% và 31,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 9% về còn 6,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 4,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 7,43 tỷ đồng về 150,55 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 361,6%, tương ứng tăng thêm 24,7 tỷ đồng lên 31,53 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 11,2%, tương ứng giảm 3,34 tỷ đồng về 26,37 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 72,5%, tương ứng tăng thêm 3,59 tỷ đồng lên 8,54 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 21,5%, tương ứng giảm 25,99 tỷ đồng về 95,17 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm 4,7%, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 31,2% chủ yếu do doanh thu tài chính tăng đột biến, lãi công ty liên doanh và liên kết tăng và công ty thực hiện tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Xét về dòng tiền, trong quý đầu năm ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương 168,6 tỷ đồng, giảm 32,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 59,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 177,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng thêm vay nợ.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Tín Nghĩa tăng 3% so với đầu năm lên 14.709,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản công ty chủ yếu tài sản dở dang dài hạn đạt 8.077,4 tỷ đồng, chiếm 54,9% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 1.766,3 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.623,8 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tài sản biến động lớn nhất là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 20,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 280 tỷ đồng lên 1.623,8 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản dở dang dài hạn của TID tính tới 31/3/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu tài sản dở dang dài hạn của TID tính tới 31/3/2022 (Nguồn: BCTC).

Được biết, tính tới 31/3/2022, tài sản dở dang dài hạn chủ yếu 1.840,1 tỷ đồng đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân; 1.823,7 tỷ đồng dự án Cù lao Tân Vạn; 921,3 tỷ đồng dự án Ven Sông; 562,5 tỷ đồng dự án núi Dòng Dài; 988 tỷ đồng KCN Ông Kèo; 783,7 tỷ đồng dự án Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 572,7 tỷ đồng dự án khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù Lao Tân Vạn …

Xét về cơ cấu nợ, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ ngắn hạn và dài hạn tăng 4,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 185,2 tỷ đồng lên 4,332,7 tỷ đồng và chiếm 29,5% tổng nguồn vốn.

Được biết, tính tới 31/3/2022, Tín Nghĩa sở hữu 51,76% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch và ghi nhận là đầu tư vào công ty con, đơn vị thành lập năm 2004, là chủ đầu tư của Dự án Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. 

Năm 2010, Tỉnh ủy Đồng Nai chuyển đổi Công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con. Đến năm 2016, Tổng công ty Tín Nghĩa được cổ phần hóa.

Hiện tại, tính tới cuối quý I/2022, Tín Nghĩa có hai cổ đông lớn là Tỉnh ủy Đồng Nai sở hữu 48,06% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn sở hữu 24,96% vốn điều lệ và còn lại 26,98% thuộc về nhóm cổ đông khác.

Trong quý I/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công đã thoái toàn bộ 27,27% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu xây dựng Sài Gòn lại mua vào 24,96% vốn điều lệ và trở thành công đông lớn của công ty.

Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa có 14 công ty con và 9 công ty liên doanh liên kết; lĩnh vực kinh doanh chính gồm hạ tầng khu công nghiệp; xăng dầu; chế biến và xuất, nhập khẩu nông sản; dịch vụ kho, cảng, logistics; xây dựng và kinh doanh địa ốc; dịch vụ thương mại.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/5, cổ phiếu TID tăng 100 đồng lên 35.900 đồng/cổ phiếu.

Tín Nghĩa đầu tư 30 triệu USD vào nhà máy cà phê hòa tan
Sáng nay ( 8/12) , Công ty cổ phần Cà phê Tín Nghĩa đã khánh thành giai đoạn 1 nhà máy sản xuất cà phê hòa tan với vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD tại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư