Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 05 năm 2021, 09:14:59
TNG: Doanh thu 2019 đạt 4.612 tỷ đồng, vượt 11% chỉ tiêu
Linh San - 18/01/2020 08:39
 
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 và lũy kế cả năm. Ghi nhận 2019, TNG đạt doanh thu thuần hơn 4.612 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 231 tỷ đồng.
.
Lũy kế cả năm, TNG đạt doanh thu thuần hơn 4.612 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 231 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu cùng tăng khoảng 28% so với năm 2018.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG - sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với doanh thu đạt 1.044 tỷ đồng, tăng 18% cùng kỳ năm 2018. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 13%, đạt 184 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,4% xuống còn 17,6%.

Trong kỳ, các chi phí đều tăng. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 9,4% lên 33 tỷ đồng khiến hoạt động tài chính lỗ 28 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 13% lên gần 33 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3% lên 53 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế là 57 tỷ đồng, tăng 14%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 989 đồng/cp.

Lũy kế cả năm, TNG đạt doanh thu thuần hơn 4.612 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 231 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu cùng tăng khoảng 28% so với năm 2018. Công ty vượt 11% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

Tính đến hết 31/12/2019, tổng tài sản TNG đạt gần 3.019 tỷ đồng, tăng 16,3% thời điểm đầu năm. Thay đổi đáng chú ý từ khoản tiền và tương đương tiền với mức tăng 23 lần lên hơn 292 tỷ đồng.

Sự khác biệt trên ghi nhận từ dòng tiền lưu chuyển hoạt động kinh doanh tăng 89% lên gần 479,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng đem lại mức tăng gần 34,4 tỷ đồng so với mức giảm khoảng 90,6 tỷ đồng năm trước. Phần lớn trong đó từ mức tăng gần 777 tỷ đồng lên trên 4.072 tỷ đồng khoản vay ngắn, dài hạn nhận được.

Phải thu ngắn hạn giảm 24% xuống gần 362,4 tỷ đồng. Ngược lại, phải thu ngắn hạn khác tăng 2,4 lần lên trên 51,5 tỷ đồng. Trong khi, tổng nợ phải trả tăng hơn 8% lên 1.951,5 tỷ đồng. Vốn chủ hữu hơn 1.067 tỷ đồng, tăng 34,4% hồi đầu năm.

TNG đặt đích doanh thu 5.000 tỷ đồng cho năm 2020
Về đích với doanh thu tăng trưởng 26% trong năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG dự kiến kế hoạch tăng trưởng doanh thu năm 2020 tăng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư