Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 07:41:11
Tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận quý II/2022 tiếp tục cải thiện
T.L - 03/04/2022 08:49
 
Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4,8% trong quý II/2022 và tăng 14,1 % trong năm 2022, tương đương mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Quý I/2022: Kinh doanh cải thiện nhưng không đạt kỳ vọng, lãi suất sẽ chỉ tăng nhẹ

Các TCTD đánh giá tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý I/2022 có sự “cải thiện” so với quý trước nhưng chưa được như kỳ vọng do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Dự báo cho thời gian tới, 73,1-80,8% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý II và cả năm 2022 với mức độ cải thiện cao hơn so với năm 2021.

Kết quả điều tra cho thấy, nhu cầu tổng thể của khách hàng đối với việc sử dụng dịch vụ ngân hàng (gồm nhu cầu vay vốn, thanh toán, gửi tiền) trong quý  I/2022 được các TCTD nhận định tiếp tục xu hướng phục hồi và duy trì đà tăng kể từ quý IV/2021, cải thiện mạnh hơn quý trước đúng như kỳ vọng, trong đó nhu cầu vay vốn được nhận định cải thiện mạnh nhất. Trên cơ sở đó, các TCTD kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng tiếp tục “tăng” trong Quý II/2022 và cả năm 2022, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “tăng” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Theo nhận định của các TCTD, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong Quý I/2022 tiếp tục duy trì ở trạng thái “tốt” nhưng có thu hẹp nhẹ so vvới thời điểm cuối Quý IV/2021 đối với cả VNĐ và ngoại tệ do ảnh hưởng bởi nhu cầu trả lương, thưởng và thanh toán tăng cao trước và sau Tết Nguyên đán.

Các TCTD dự kiến tình hình thanh khoản trong Quý II/2022 “cải thiện” ở mức độ cao hơn Quý I/2022 và kỳ vọng tiếp tục “cải thiện” trong năm 2022 so với năm 2021 đối với cả VNĐ và ngoại tệ.

Mặt bằng lãi suất cho vay-huy động được các TCTD kỳ vọng tiếp tục duy trì không đổi hoặc chỉ tăng rất nhẹ 0,03-0,06 điểm phần trăm trong Quý II/2022 và 0,13-0,18 điểm phần trăm trong cả năm 2022, chủ yếu là dự kiến tăng lãi suất huy động.

Dư nợ tín dụng tăng 4,8% trong quý II, lợi nhuận sẽ tiếp tục cải thiện

Trong quý II/2022, theo kỳ vọng của các TCTD, huy động vốn toàn hệ thống tăng bình quân 3,6% và tăng 11,4% trong năm 2022, điều chỉnh giảm nhẹ so với mức kỳ vọng 12,1% tại kỳ điều tra trước.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4,8% trong quý II/2022 và tăng 14,1 % trong năm 2022, tương đương mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Trái với nhận định nợ xấu “tăng nhẹ” trong quý IV/2021 và đúng như kỳ vọng tại kỳ điều tra tháng 12/2021, nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý I/2022 được các TCTD nhận định có chiều hướng “giảm nhẹ” so với quý IV/2021 và kỳ vọng tiếp tục giảm nhẹ trong quý II/2022.

Trong quý II/2022, 57,7% TCTD kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng so với quý I/2022, trong đó chủ yếu là “tăng nhẹ” (56,7% TCTD lựa chọn), 33,7% TCTD kỳ vọng “không đổi” và 8,7% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm nhẹ.

Các TCTD điều chỉnh giảm kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của năm 2022 so với kỳ điều tra trước, trong đó, 89,3% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng trưởng dương so với năm 2021 (điều chỉnh giảm so với tỷ lệ 95% TCTD dự kiến tại kỳ điều tra trước).

Bên cạnh đó, vẫn có hơn 10% TCTD lo ngại lợi nhuận năm nay sẽ không tăng, thậm chí giảm (có 5,8% TCTD dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2022 và 4,9% ước tính lợi nhuận không thay đổi).

Trong quý I/2022, hầu hết các TCTD đánh giá cả nhân tố nội tại và khách quan có tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng hơn so với quý trước.   

Tín dụng vọt tăng, tiền chảy vào bất động sản
Tín dụng tháng 3/2022 đột ngột tăng mạnh, trong khi một số ngân hàng thông báo “hãm phanh” tín dụng bất động sản. Điều đó cho thấy, dòng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư