Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu ĐBSCL
Chiều ngày 27/10/2017, tại TP.Cần Thơ, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức chương trình tôn vinh doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) danh hiệu “Doanh nhân năng động sáng tạo ĐBSCL năm 2017”, “Doanh nghiệp tiêu biểu ĐBSCL năm 2017” và “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu ĐBSCL năm 2017”.

Qua bình xét, có 114 doanh nhân, doanh nghiệp trong vùng đạt các danh hiệu nêu trên. Đây là hoạt động thường niên của VCCI Cần Thơ thực hiện liên tục từ năm 2009 đến nay với sự phối hợp của UBND, các sở, ngành và hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh, thành ĐBSCL.

.
.

Mục tiêu của hoạt động này là nhằm tôn vinh những đóng góp quý báu của các doanh nhân, doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL nói riêng và đất nước nói chung; xây dựng hình ảnh doanh nhân, doanh nghiệp ĐBSCL năng động sáng tạo, phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập; hình thành mạng lưới doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, năng động, sáng tạo dẫn đầu khu vực ĐBSCL và từng bước xây dựng văn hóa kinh doanh đặc trưng của doanh nhân, doanh nghiệp ĐBSCL trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu...

.
.
Mai Anh

Bình luận của bạn về bài viết...