Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 16:51:31
Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thiện cơ chế để "không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng"
Kỳ Thành - 11/08/2021 14:27
 
Tổng Bí thư yêu cầu chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, vin cớ rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí.

Sáng nay (11/8), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là phiên họp lịch sử, có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và về dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Tổng Bí thư chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã được Quốc hội bầu và các thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phiên họp chính phủ đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới bên cạnh thuận lợi cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức.

Hội nghị diễn ra vào thời điểm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, thể hiện sự phối hợp rất nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị ở nước ta, sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; một phương thức, cách làm rất bài bản, hợp lý, khoa học, hiệu quả: "Trên dưới đồng lòng", "tiền hô hậu ủng", "nhất hô bá ứng" và "dọc ngang thông suốt".

Tổng Bí thư nhấn mạnh, “rõ ràng đây là sự phối hợp rất cần thiết, rất nhịp nhàng, bài bản, thực tế cho thấy đây là cách làm hợp lý cho chúng ta kết quả tốt đẹp và nên duy trì theo kinh nghiệm này”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Nhật Bắc)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Nhật Bắc)

Phân tích sâu các nguyên tắc, nội dung, cơ chế hoạt động của Chính phủ đặt trong mối quan hệ tổng thể của các cơ quan nhà nước, của cả hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh những yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ cần triển khai để thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhấn mạnh về xây dựng tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ, Tổng Bí thư cho rằng, đây là vấn đề cơ bản, rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ hoạt động của Chính phủ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền các cấp cần đặc biệt quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác này, thực hiện nghiêm Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật khác có liên quan nhằm xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn vững vàng. Tránh tình trạng chỉ lo công tác chuyên môn đơn thuần.

Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu "đúng vai, thuộc bài". Chú trọng hơn nữa đến việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức, cán bộ; xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét, xử lý một cách căn cơ, bài bản, dứt điểm, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm, tránh hình thức, phô trương, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, cần phải đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc phân cấp, phân quyền, phân công, phối hợp, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Chính phủ, chính quyền các địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị này với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, hệ thống các cơ quan tư pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm cả hệ thống tổ chức bộ máy luôn luôn vận hành một cách đồng bộ, thống nhất; tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", "quyền anh, quyền tôi", "cua cậy càng, cá cậy vây".

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng". Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, vin cớ rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí dẫn đến làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

“Tôi đã nhiều lần nói rồi; nay xin nhắc lại: Những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên cho người khác làm! Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”, Tổng Bí thư nói.

Ông cho rằng, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 3 của Đảng và Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV đã đề ra, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 cần tiếp tục phát huy mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa truyền thống vẻ vang, những kết quả thành tích to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu mà những Chính phủ qua các thời kỳ đạt được, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.

“Tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược như các đồng chí đã đề ra, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, vướng mắc tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh cảu nền kinh tế; Thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế, phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân; Từng bước xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh dân chủ công bằng văn minh, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; Chú trọng bảo vvệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường quốc phòng an ninh, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; Chủ động tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan trực thuộc Chính phủ, với khí thế mới, nỗ lực mới, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2025 nhất định sẽ lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu tiếp thu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "Chính phủ mới, khí thế mới, động lực mới và với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm để kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau nỗ lực phấn đấu tốt hơn nhiệm kỳ trước".

Thủ tướng cũng khẳng định, tập thể Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, các bộ ngành địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ sâu sắc ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cụ thể hóa vào chương trình kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, truyền cảm hứng, nhân lên sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta trên dưới một lòng, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chính phủ khóa XV họp phiên toàn thể đầu tiên
Chính phủ khóa XV họp phiên toàn thể đầu tiên, cũng là phiên họp lịch sử, với quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư