Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ
Anh Ngọc - 30/06/2020 12:08
 
Từ 0 giờ ngày 1/7/2020, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ.
Thời kỳ thu thập số liệu là thông tin phát sinh trong 12 tháng trước thời điểm điều tra hoặc số chính thức năm 2019 được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra
Thời kỳ thu thập số liệu là thông tin phát sinh trong 12 tháng trước thời điểm điều tra hoặc số chính thức năm 2019 được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra. Ảnh minh hoạ
Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp với chu kỳ 10 năm một lần, cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 là kỳ đầu tiên thực hiện.

Được biết, cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 có nhiều điểm mới so với các cuộc Tổng điều tra trước đây về phạm vi, nội dung, cách thức tổ chức thực hiện, đặc biệt là việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các khâu của cuộc điều tra.

Cuộc điều tra nhằm đáp ứng 3 mục đích chính: Thứ nhất, nhằm tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương;
Thứ hai, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế;
Cuối cùng là nhằm cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.
Về phạm vi, cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các hộ mẫu có hoạt động sản xuất nông nghiệp; toàn bộ trang trại, UBND xã.
Đối tượng điều tra bao gồm lao động của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp và trang trại; điều kiện sản xuất của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp; điều kiện và kết quả sản xuất của trang trại; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; điều kiện sống của cư dân nông thôn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư