Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Tổng kết tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BT
Anh Minh - 20/08/2018 08:22
 
Các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phải gửi báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các dự án BT về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/8.
Nút giao thông trung tâm quận Long Biên, Hà Nội - công trình được đầu tư bằng hình thức BT.
Nút giao thông trung tâm quận Long Biên, Hà Nội - công trình được đầu tư bằng hình thức BT.

Đây là nội dung tại công văn số 5589/BKHĐT – QLĐT vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 10/5/2018, Chính phủ đã có Nghị quyết số 54/NQ – CP thông qua các chính sách của đề nghị xây dựng dự án Luật Đầu tư công theo hình thức PPP, đồng thời yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và trình Quốc hội dự án Luật tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 (dự kiến tháng 12/2019).

Như vậy, tiến độ xây dựng Luật được Chính phủ giao là rất gấp. Nhằm tạo cơ sở hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT do mình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng theo đề cương được bộ hướng dẫn.

Trong báo cáo này, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được đề nghị cung cấp kết quả triển khai dự án BT (đánh giá, nhận xét về tác động của việc thực hiện dự án BT đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đối với việc giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước); các hình thức lựa chọn nhà đầu tư, hình thức thanh toán (tiền hoặc quỹ đất); các khó khăn vướng mắc.

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng cần nêu quan điểm của mình về việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP để cơ quan soạn thảo tổng hợp, đề xuất định hướng xây dựng Luật trong thời gian tới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư