Tốt nghiệp trung cấp phải đạt ngoại ngữ bậc 1/6
Từ ngày 15/6 tới, Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, chính thức có hiệu lực thi hành.
Từ nay, học viên tốt nghiệp trường trung cấp
Từ nay, học viên tốt nghiệp trường trung cấp phải có năng lực thực hiện một số công việc có tính chất phức tạp và có trình độ ngoại ngữ bậc 1/6. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ trung cấp là 35 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 50 tín chỉ đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và có thời gian học tập từ 1 đến 2 năm học tuỳ theo từng ngành, nghề đào tạo.

Khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ: lý thuyết chiếm từ 25% - 45%; thực hành từ 55% - 75%.

Với người tốt nghiệp cao đẳng, khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ cao đẳng là 60 tín chỉ và có thời gian học tập từ 2 đến 3 năm học tuỳ theo từng ngành, nghề đào tạo.

Khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ: lý thuyết chiếm từ 30% - 50%; thực hành từ 50% - 70%.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định, người học trung cấp sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm. Trong đó, phải có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Người tốt nghiệp cao đẳng ngoài khả năng giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành, nghề đào tạo, phải có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc. Trong đó, có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.    

Duy Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...