Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 22 tháng 09 năm 2023, 01:14:23
TP.HCM: Tăng cường quản lý, giải quyết khó khăn kinh doanh xăng dầu
Vũ Quyền - 14/02/2023 17:35
 
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có công văn chỉ đạo tăng cường quản lý, giải quyết khó khăn kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Công Thương TP.HCM rà soát quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý, giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu để sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu; rà soát, kiểm tra các thương nhân đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu trong việc thực hiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định. Báo cáo kết quả thực và tham mưu văn bản cho UBND thành phố để báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 23/02/2023.

Giao Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường TP.HCM tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của đơn vị kinh doanh xăng dầu theo thẩm quyền.

Liên quan tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, tính đến ngày 12/2, TP.HCM có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, 61 thương nhân phân phối, 1 thương nhân làm tổng đại lý, 35 đại lý bán lẻ, 549 cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Nhìn chung, tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố ổn định, các cửa hàng xăng dầu hoạt động bình thường, không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết.

Tăng cường quản lý, giải quyết khó khăn kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP.HCM.
Tăng cường quản lý, giải quyết khó khăn kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP.HCM.

Tuy nhiên, có 6 cửa hàng đang tạm ngưng hoạt động, nguyên nhân do các cửa hàng đang làm thủ tục giải thể, đóng cửa trả mặt bằng, không đủ nguồn vốn kinh doanh, sửa chữa…

Để đảm bảo kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý thị trường TP.HCM chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường giám sát chặt chẽ tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt phải kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân, xử lý theo đúng quy định.

Phải đảm bảo quân số tại đơn vị, phân công tổ công tác trực ngoài giờ và ngày nghỉ, ngày lễ để công tác đột xuất, kiểm tra. Đồng thời, giám sát và dán lại thông tin đường dây nóng của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố, các Đội Quản lý thị trường để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người tiêu dùng.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng yêu cầu các Đội Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương TP.HCM nắm tình hình cung ứng xăng dầu, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Bộ Công thương đề nghị địa phương siết quản lý kinh doanh xăng dầu
UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng theo nhiệm vụ, quyền hạn, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu kịp thời...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư