Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 03:26:50
Trợ công chủ lực cho Hà Nam phát triển nông thôn mới
Hà An - 04/04/2022 20:39
 
Hiệu quả của tín dụng chính sách trở thành trụ cột hỗ trợ Hà Nam thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cuối năm 2020.
Ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam

Tính đến ngày 28/2/2022, tổng nguồn vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nam đạt hơn 2.289 tỷ đồng, tăng gấp 17,7 lần so với khi mới thành lập năm 2003. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt gần 98 tỷ đồng, chiếm 4,3% tổng nguồn vốn, tăng 87,5 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (gấp 9,47 lần).

Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu (năm 2002) có tổng dư nợ 129 tỷ đồng, đến tháng 3/2022, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang triển khai thực hiện 10 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ đạt 2.281 tỷ đồng, gần 46.200 khách hàng đang vay, tăng 2.151 tỷ đồng và gấp 17,65 lần so với khi mới thành lập.

Tổng doanh số cho vay gần 20 năm qua với khoảng 7.700 tỷ đồng đã hỗ trợ vốn cho trên 404.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Qua đó, đã giúp trên 45.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo và duy trì việc làm cho 30.000 lao động; trên 1.100 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Bên cạnh đó, hơn 55.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập.

Cho vay hỗ trợ xây dựng cải tạo trên 260.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa gần 3.500 ngôi nhà cho hộ nghèo... Ước thực hiện đến ngày 31/3/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nam giải ngân cho người sử dụng lao động vay số tiền 17.010 triệu đồng trả lương ngừng việc cho 5.347 lượt người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam cho biết, nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh rất lớn, trong đó là nhu cầu vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đặc biệt là chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay các chương trình này còn hạn chế.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn tăng trưởng giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo, đặc biệt là nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ghi nhận sự trợ lực và đồng hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam, cùng các cấp, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội với Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác triển khai, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng cho biết, đối với các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nguồn vốn trung ương cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn. Song đối với cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, Ngân hàng sẽ bố trí nguồn vốn đối ứng tương đương nguồn vốn từ ngân sách địa phương.

Tỷ trọng nguồn vốn cho vay chương trình giải quyết việc làm của Hà Nam chỉ chiếm khoảng 10% tổng dư nợ và dư nợ tín dụng chính sách của Hà Nam, thấp nhất toàn quốc. Tỷ trọng nguồn vốn từ ngân sách địa phương trong tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại Hà Nam đến hết tháng 2/2022 là 4,31%, trong khi bình quân toàn quốc là trên 10%; số dư nguồn vốn tại tỉnh đạt 97,9 tỷ đồng, trong khi bình quân toàn quốc là trên 420 tỷ đồng.

Vì vậy, ông Dương Quyết Thắng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cùng các chỉ thị, kế hoạch mà tỉnh đã ban hành về tín dụng chính sách. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng tham mưu cho tỉnh nhanh chóng xây dựng và triển khai 2 đề án tỉnh, cũng như ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay.

Gần 6,4 triệu hộ dân được hưởng tín dụng chính sách xã hội
Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định, với tỷ lệ nợ quá hạn và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư