Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Trường hợp nào không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu?
Anh Ngọc - 14/02/2017 08:35
 
Pháp luật về đấu thầu quy định ra sao với trường hợp không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu?

Độc giả Nguyễn Hữu Thành - Tỉnh Quảng Ninh đặt câu hỏi như sau: Tôi là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu được chủ đầu tư thành lập. Khi đấu thầu dịch vụ tư vấn, phương thức đấu thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, quá trình đấu thầu và đánh giá có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chúng tôi mở gói đề xuất về tài chính và đánh giá đề xuất tài chính của nhà thầu. Sau đó thương thảo với nhà thầu và trình thẩm định phê duyệt kết quả đấu thầu vì nhà thầu đáp ứng điều kiện trúng thầu. Nhưng cán bộ thẩm định yêu cầu phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu tài chính. Tại Mẫu số 5B Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 hướng dẫn "Trường hợp chỉ có 1 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không xếp hạng nhà thầu". Vậy, chúng tôi không phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu là đúng hay không đúng?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo ghi chú tại Mẫu số 5B Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không xếp hạng nhà thầu.

Theo đó, nếu chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Xử lý ra sao khi nhà thầu nộp hai bộ hồ sơ giống nhau?
Một trong các điều kiện để nhà thầu đáp ứng về tư cách hợp lệ là không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư