Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 11:49:52
Vi phạm quy định công bố thông tin, VNG bị xử phạt 85 triệu đồng
Duy Bắc - 21/11/2023 07:16
 
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần VNG (mã VNZ - UPCoM).

Ngày 17/11/2023, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 346/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần VNG, đơn vị có địa chỉ tại Z06 đường số 13, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, phạt 85 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính bao gồm không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần VNG không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), và của Công ty đối với các tài liệu như Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Thêm nữa, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và của Công ty các tài liệu bao gồm Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022.

VNG tiếp tục lỗ thêm 116,96 tỷ đồng trong quý III/2023

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty VNG ghi nhận doanh thu đạt 2.332,9 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 116,96 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 141,48 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 44,9%, về 41,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 3,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 34,7 tỷ đồng, lên 977,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 21,9%, tương ứng tăng thêm 5,07 tỷ đồng, lên 28,2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng thêm 51,83 tỷ đồng, lên 52,53 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 3,8%, tương ứng giảm 41,85 tỷ đồng, về 1.053,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty VNG ghi nhận lỗ 128,03 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 152,75 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp trong quý III mà Công ty VNG tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty VNG ghi nhận doanh thu đạt 6.431,3 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 310,56 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 422,88 tỷ đồng.

Như vậy, với việc lỗ thêm 310,56 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, tính tới 30/9/2023, Công ty VNG đang ghi nhận lãi luỹ kế 4.684,1 tỷ đồng, thấp hơn so với đầu năm ghi nhận lãi luỹ kế 5.092,95 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Công ty VNG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 9.281 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện 2022 và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là âm 378 tỷ đồng (năm 2022 lỗ 1.077,1 tỷ đồng).

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty VNG tăng 9,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 856,7 tỷ đồng, lên 9.756,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.774,4 tỷ đồng, chiếm 38,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 2.316 tỷ đồng, chiếm 23,74% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 1.259,4 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.222,3 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 203,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 905 tỷ đồng, lên 1.349 tỷ đồng và chiếm 12,8% tổng nguồn vốn (đầu năm dư nợ 444 tỷ đồng và chiếm 5% tổng nguồn vốn). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 729,5 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 619,5 tỷ đồng.

VNG muốn phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá chỉ từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng/cổ phiếu

Một điểm đáng lưu ý khác, trước đó, Công ty VNG đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong đó, Công ty thông qua kế hoạch phát hành 1.002.536 cổ phiếu ESOP cho thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, và nhân sự chủ chốt của Công ty; thời gian dự kiến triển khai từ quý IV/2023 đến quý I/2024; và cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi phát hành.

Điểm đáng lưu ý, trong hơn 1 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành, Công ty dự kiến phát hành 389.296 cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu; và phát hành 613.240 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá thị trường ngày 20/11 là 780.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027, Công ty VNG cũng thông qua kế hoạch phát hành cổ đông 1.879.637 cổ phiếu ESOP cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán, Ban Giám đốc, người lao động chủ chốt của công ty, công ty con, công ty liên kết với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, năm 2024 và năm 2025 sẽ cùng phát hành 450.000 cổ phiếu ESOP; năm 2026 sẽ phát hành 440.000 cổ phiếu ESOP; và năm 2027 sẽ phát hành 539.637 cổ phiếu ESOP.

Tranh cãi vụ VNG bị đòi bồi thường hơn 14 tỷ đồng
Cho rằng, Công ty cổ phần VNG khai thác 3 bộ phim mà Công ty cổ phần Truyền thông TK-L mua khai thác độc quyền, nên TK-L khởi kiện yêu cầu bồi thường...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư