Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Vì sao “ông chủ” Công ty Xây dựng Minh Hoàng Long bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh?
Nhiệt Băng - 07/09/2023 14:19
 
Cục Thuế tỉnh Quảng Nam ban hành thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Quang Hy (chủ Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long) gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) yêu cầu dừng xuất cảnh.

Lý do, theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam là người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo hồ sơ, Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1339/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An.

Cục Thuế ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 5875/TB-CTQNA ngày 29/6/2022, số tiền sử dụng đất phải nộp 66.861.151.416 đồng. Cục Thuế đã áp dụng các biện pháp thu hồi nợ nhưng đến nay vẫn chưa thu đủ tiền thuế nợ.

Vì thế, Cục Thuế đã báo cáo UBND tỉnh tình hình nợ thuế và đề xuất kiến nghị xử lý nợ thuế đối với Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long. Cụ thể, tổng số tiền sử dụng đất mà Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long phải nộp 66.861.151.416 đồng. Công ty này đã 19.796.272.000 đồng.

Tuy vậy, tính đến ngày 16/8/2023, tổng nợ của Công ty là 49.762.544.934 đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất 47.064.879.416 đồng, tiền chậm nộp 2.313.840.378 đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 210.517.255 đồng, tiền thuế giá trị gia tăng 96.781.297 đồng, tiền phạt vi phạm hành chính 76.526.588 đồng. Ngày 8/3/2023, Cục Thuế đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế.

Ngày 20/4/2023, Cục Thuế tỉnh thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn số 2925/QĐ-CTQNA số tiền 49.762.544.934 đồng. Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn có hiệu lực từ ngày 20/4/2023 đến 20/4/2024.

Sau đó, ngày 20/7/2023, Cục Thuế ban hành tiếp Công văn số 5394/CTQNAQLN đề nghị Công ty cung cấp thông tin về tài sản để kê biên, bán đấu giá tài sản kê biên, cung cấp tài sản, công nợ bên thứ 3 đang nắm giữ. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/8/2023, Công ty vẫn không cung cấp thông tin cho Cục Thuế.

Đến ngày 24/8/2023 Cục Thuế ban hành Thông báo số: 6191/CTQNA-QLN về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Quang Hy (chủ Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long) gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) yêu cầu dừng xuất cảnh với lý do người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đồng thời, Cục Thuế có Công văn số 6192 /CTQNA-QLN đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam cung cấp các thông tin về danh mục các tài sản là quyền sử dụng đất của Công ty để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản theo quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình quản lý thuế, đôn đốc thu hồi nợ thuế, Cục Thuế phát hiện Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Cục Thuế ban hành Thông báo số 5768/TB-CTQNA ngày 7/8/2023 về việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và công khai thông tin theo quy định để tổ chức, cá nhân trên toàn quốc được biết.

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh không liên hệ được với Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long để tiến hành các biện pháp thu hồi nợ, nhất là khi Công ty có dấu hiệu phát tán tài sản, đã bỏ không kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

Cục Thuế tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 mở rộng tại phường Điện An của Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long; thông báo rộng rãi cho người dân biết, không giao dịch mua bán, đặt cọc đất nền tại dự án; phối hợp, hỗ trợ cơ quan Thuế thu tiền thuế nợ hoặc có phương án thu hồi dự án nếu nhà đầu tư mất khả năng thanh toán nợ thuế, bỏ địa chỉ kinh doanh.

TP.HCM: Nợ thuế, nhiều doanh nghiệp bị dừng ngưng hóa đơn, dừng thủ tục xuất hàng
Doanh nghiệp nợ thuế buộc Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công yêu cầu cưỡng chế bằng hình thức ngưng sử dụng hóa đơn hoặc dừng thủ tục...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư