AI là chìa khóa giúp doanh nghiệp tăng trưởng đột phá AI là chìa khóa giúp doanh nghiệp tăng trưởng đột phá
Tú Ân | 23/03/2019 08:37
Theo kết quả khảo sát của Microsoft và IDC về tầm ảnh hưởng của trí thông minh nhân tạo (AI) vừa công bố, AI đang giúp các doanh nghiệp tăng trưởng đột phá bằng việc tương tác tốt hơn với khách hàng, nâng cao ưu thế cạnh tranh, nâng cao lợi nhuận, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao năng suất làm việc.
1 2 3 4 5 6