Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 02 năm 2023, 22:46:50
Vinachem được bổ sung thêm 280 tỷ đồng vốn điều lệ
Kỳ Thành - 08/06/2016 10:11
 
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) được sử dụng 280 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ - Tập đoàn để bổ sung vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được sử dụng 280 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ - Tập đoàn đến ngày 31/12/2015 để bổ sung vốn điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 2342/TTg-KTTH ngày 30/12/2013.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện cụ thể.

Đồng thời, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định hiện hành đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý trường hợp nguồn bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn sau năm 2015 không đủ so với mức vốn điều lệ đã được duyệt tại văn bản số 2342/TTg-KTTH ngày 30/12/2013.

Vinachem thoái vốn khỏi Xà phòng Hà Nội: “Bong bóng” XPH nhỏ dần
Mặc dù đã được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) hạ giá xuống bằng 2/3 so với lần chào bán hồi tháng 3/2015, nhưng kế hoạch thoái vốn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư