Vinacomin thoái hết vốn góp tại Công ty Vận tải Thủy - Vinacomin
Ngày 22/11 tới đây, tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam – TKV (Vinacomin) sẽ bán đấu giá phần vốn góp tại Công ty cổ phần Vận tải Thủy – Vinacomin.
Hoạt động kinh doanh chính của công ty là vận tải hàng hóa đường thủy
Hoạt động kinh doanh chính của công ty là vận tải hàng hóa đường thủy

Số cổ phần trị giá hơn 76,4 tỷ đồng (hơn 7,64 triệu cổ phần theo mệnh giá), tương đương 76,45% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm 12.200 đồng/cổ phần.

Công ty cổ phần Vận tải Thủy - Vinacomin tiền thân là Công ty cổ phần Vận tải Thủy – TKV, được thành lập năm 2007.

Hiện nay, Công ty đang giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán WTC.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải và bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Hiện nay, Công ty duy trì và vận hành 10 phương tiện vận tải với tổng trọng tải 26.600 tấn phương tiện gồm: 2 tàu 7.000 DWT, 1 tàu 8.800 DWT, 5 tàu 3.000 DWT và 2 đoàn sà lan.

Trong vài năm gần đây, Công ty gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, khoản lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là -126,26 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn chủ sở hữu của công ty vẫn ghi nhận ở mức âm.

Lỗ lũy kế của công ty tại 31/12/2017 là -118,7 tỷ đồng, vượt quá nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu 18,7 tỷ đồng kéo theo vốn chủ sở hữu của công ty đạt -14,3 tỷ đồng. Tuy nhiên đến 30/6/2018 vốn chủ sở hữu của công ty đã có dấu hiệu hồi phục khi trở về mức +1,5 tỷ đồng.

Tính đến quý 2/2018, kết quả kinh doanh của công ty đã bắt đầu cho thấy tín hiệu khả quan. Vốn chủ sở hữu dương trở lại, tổng tài sản tăng 22% so với năm 2017.

Doanh thu thuần tính riêng 6 tháng đầu năm 2018 bằng 66,55% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 15 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cả năm 2017; 1,2 lần so với cả năm 2016.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016 – 2017:                                                                                   

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

% tăng giảm

30/6/2018

Tổng giá trị tài sản (tỷ đồng)

80,3

87,6

9,02

106,6

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)

-21,8

-14,3

-

1,5

LNST chưa phân phối (tỷ đồng)

-126,26

-118,7

-

102,8

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

613

503,9

-17,8

335,3

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

13

7,5

-42

15,8

Tỷ lệ cổ tức (%)

0

0

-

0

Hệ số LNST/Vốn CSH bình quân (%)

-

-

-

-

Hệ số LNST/DT thuần (%)

2,13

1,5

-

-

Hệ số LNST/Tổng TS bình quân (%)

15,35

9,0

-

-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 của Công ty

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:                                                                                       

Chỉ tiêu

Năm 2018

% tăng giảm so với năm 2017

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

500

-1,11

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

6

-20,66

Hệ số LNST/Vốn CSH (%)

-

-

Hệ số LNST/Tổng DT (%)

1,2

0,3

Cổ tức (%)

0

0

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...