Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 03:07:55
Vốn chủ sở hữu của Vietravel âm hơn 310 tỷ đồng
Hồng Phúc - 05/01/2022 08:07
 
Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel, UPCoM: VTR) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.

Cụ thể, doanh thu thuần của Vietravel quý này chỉ đạt 57 tỷ đồng, tương ứng bằng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, giá vốn trong quý lại gấp 3 lần doanh thu thuần khiến Vietravel ghi nhận lợi nhuận gộp quý III/2021 âm hơn 119 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay và chi phí bán hàng tăng cao đã bào mòn lợi nhuận thuần của công ty kéo theo kết quả, Vietravel báo lỗ ròng quý III/2021 là hơn 192 tỷ đồng trong khi quý III/2020 lãi ròng 24,1 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Vietravel cho biết, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty gần như bị đóng băng trong cả quý III năm ngoái, kéo theo đó là doanh thu thuần của công ty sụt giảm nghiêm trọng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Vietravel lỗ ròng 485,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 chỉ lỗ ròng 73,5 tỷ đồng.

Điểm tích cực trong quý III năm ngoái của Vietravel là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương hơn 262 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 âm 52,5 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp này đã trả nợ gốc vay hơn 1.276 tỷ đồng và vay thêm 904,3 tỷ đồng.

.
Tổng doanh thu của Vietravel chia theo các mảng cụ thể (Nguồn: VTR).

Tính đến cuối tháng 9/2021, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp âm 310,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 517,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty còn 1.452 tỷ đồng, giảm 237 tỷ đồng so với hồi đầu năm; trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn bao gồm 2 khoản nợ lớn nhất là phải trả người bán (hơn 519 tỷ đồng) và vay, nợ thuê tài chính (499 tỷ đồng).

Tổng khoản vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của Vietravel chỉ còn hơn 514,4 tỷ đồng trong khi đầu năm là hơn 1.111 tỷ đồng.

Đến cuối quý III/2021, Vietravel có 1.361 nhân viên, giảm 105 người so với đầu năm 2021.

Doanh nghiệp này cũng vừa công bố thông tin chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang nắm tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hoá cũng như Công ty cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (Worldtrans) sang Vietravel Holdings.

Một nhà đầu tư tổ chức chi 500 tỷ đồng mua trái phiếu của Vietravel
Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel, UPCoM: VTR) vừa báo cáo kết quả phát hành 500.000 trái phiếu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư