Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 10 năm 2022, 19:36:07
Vụ Việt Á là điển hình về hạn chế trong giám sát của HĐND
Nguyễn Lê - 21/02/2022 11:48
 
Theo Chủ tịch Quốc hội, hiệu quả của công tác giám sát của Hội đồng nhân dân nhìn chung còn hạn chế, còn để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.
.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Hội nghị.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiệu quả của công tác giám sát của Hội đồng nhân dân nhìn chung còn hạn chế, còn để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị, vật tư y tế mà điển hình là sai phạm có liên quan đến vụ án tại Công ty Việt Á.

Sáng 21/2, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận xét, năm 2021 HĐND tỉnh, thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách khắc nghiệt, cam go của đại dịch COVID-19, có nhiều mô hình mới, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, thích ứng mọi điều kiện.

Tuy nhiên, hiệu quả của công tác giám sát nhìn chung còn hạn chế; hoạt động giám sát chuyên đề, tái giám sát còn ít. Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND có nơi, có lúc còn hình thức, chất lượng thấp.

"Còn để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, đầu tư công, nhất là lĩnh vực đất đai, quản lý tài nguyên, môi trường; trong việc huy động, quản lý và phân bổ các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị, vật tư y tế , điển hình là sai phạm có liên quan đến vụ án tại Công ty Việt Á . Việc phối hợp và triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ tại một số tỉnh, thành còn thiếu tích cực, lập và gửi báo cáo giám sát chậm, chất lượng báo cáo còn hạn chế", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Vương Đình Huệ cũng nêu rõ, Quốc hội đã có nghị quyết cho phép cơ chế đặc thù trong mua sắm công (trong đó có trang thiết bị, vật tư y tế) và Chính phủ đã có hướng dẫn, nhưng bên cạnh một số địa phương làm rất tốt vẫn còn một số địa phương không mua sắm được, không dám mua.

Một số ít địa phương trong mua sắm đã có sai phạm, nhưng sai phạm được phát hiện qua điều tra của cơ quan chức năng chứ không phải qua giám sát của HĐND, cần phải rút kinh nghiệm tại sao HĐND lại không biết, cơ quan dân cử giám sát thường xuyên mà không biết, đó là điều phải hết sức suy nghĩ, ông Huệ phát biểu.

Về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm 2022 của HĐND tỉnh, thành phố, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kịp thời ban hành các nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công năm 2022, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 theo phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu HĐND tỉnh, thành phố  tổ chức thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp tài chính - tiền tệ trong 2 năm 2022-2023, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban công tác đại biểu chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và HĐND các tỉnh, thành phố xây dựng Đề án “ Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường sự gắn kết của các cơ quan của Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp” và dự thảo “ Nghị quyết về hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân ’’ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành.

Ông Huệ đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố dự Hội nghị tích cực đóng góp cụ thể vào dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết để khi ban hành đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Hoạt động của hội đồng nhân dân ngày càng chủ động, thực chất
Llần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư