Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Xây dựng phương án tiếp tục thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9
Anh Minh - 27/06/2023 08:33
 
Bộ Giao thông Vận tải được giao xây dựng phương án tiếp tục triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 9 thay thế cho nguồn vốn vay WB.
Một đoạn Quốc lộ 9 thi công dang dở.
Một đoạn Quốc lộ 9 thi công dang dở.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 4664/VPCP – QHQT gửi các bộ: Kế hoạch và đầu tư, tài chính, GTVT và UBND tỉnh Quảng Trị, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về phương án tiếp tục triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 9, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Trị trao đổi, thống nhất và chịu trách nhiệm về phạm vi, quy mô; nguồn bố trí vốn cụ thể; phương án triển khai và thời hạn hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và công tác xây lắp Dự án, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách Nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về trách nhiệm trong việc chậm trễ triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của Dự án, không hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời xác định cụ thể kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng; cam kết và chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương và hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đúng thời hạn theo thỏa thuận với Bộ GTVT.

Bộ GTVT được giao thực hiện thủ tục dừng sử dụng vốn vay WB và hoàn tất thanh, quyết toán… đối với các hạng mục đã được giải ngân bằng vốn vay WB theo quy định hiện hành và hiệp định vay ký kết với WB.

Bộ GTVT cũng được giao xác định cụ thể nguồn vốn ngân sách trong nước, cam kết và chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn ngân sách trong nước cho Dự án thay cho vốn vay WB từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ GTVT, đảm bảo không ảnh hưởng tiến độ và nhu cầu giải ngân của các dự án đang triển khai.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng vốn ngân sách trong nước thay cho vốn WB và phương án tiếp tục triển khai Dự án, thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung dự án theo quy định.

Trường hợp không có khả năng tiếp tục triển khai, Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định dừng thực hiện Dự án theo quy định.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam – VRAMP (vay vốn WB và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam).

Dự án có tổng chiều dài 13,8 km; quy mô nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, quy mô 4 làn xe và có thời gian thực hiện từ 2021 – 2022.  Tổng mức đầu tư Dự án là 19,05 triệu USD, tương đương 440,38 tỷ đồng, trong đó, từ vốn vay WB là 16,75 triệu USD.

Tại Quyết định số 1384/QĐ-TTg ngày 4/8/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án, Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng kịp thời hạn để đảm bảo tiến độ thi công Dự án trong năm 2021-2022.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 12/2022, UBND tỉnh Quảng Trị mới bàn giao khoảng 4,5 km/13,8 km tuyến đường, không hoàn thành toàn bộ công tác GPMB để bàn giao cho đơn vị thi công dẫn đến Dự án thực hiện dở dang, dừng thi công do hết thời gian thực hiện và thời gian của Hiệp định vay.

Được biết, trong tháng 12/2022, ngay sau khi ghi nhận nguy cơ không thể hoàn thành công trình như kế hoạch, lãnh đạo 3 Bộ: GTVT, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính đề nghị WB gia hạn hiệp định vay vốn Dự án VRAMP để hoàn tất các hạng mục xây lắp thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1.

Ngày 12/1/2023, WB đã có Công thư gửi Bộ Tài chính thông báo từ chối việc gia hạn Hiệp định vay dựa trên đánh giá của WB về tiến độ GPMB của UBND tỉnh Quảng Trị.

Nguy cơ “đóng băng” Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9
Chưa có nhiều tín hiệu tích cực dành cho Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9, đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, đoạn qua Quảng Trị sau...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư