Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 07 năm 2020, 19:20:45
Xây dựng TP. Thái Bình thành đô thị loại I: Mục tiêu lớn không chỉ của Thành phố mà còn là của tỉnh
Mạnh Tùng - Phương Liên - 28/05/2020 15:27
 
Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tại Lễ khai mạc Đại hội Đảng Thành phố Thái Bình.
TIN LIÊN QUAN
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ngô Đông Hải khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP. Thái Bình đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, hoạch định đường lối, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế của Thành phố ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện về vật chất và tinh thần, tạo bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mang lại sự đổi thay to lớn cho thành phố Thái Bình. 

Đồng chí cũng chỉ ra những mặt hạn chế của thành phố như kinh tế chưa thật sự vững chắc, quy mô chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa có ngành, lĩnh vực kinh tế tạo bước đột phá, nhất là về thương mại, dịch vụ.
Quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng còn nhiều bất cập, tốc độ đô thị hóa chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào đầu tư phát triển đô thị gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu. An ninh, trật tự trên một số địa bàn, lĩnh vực còn phức tạp,...

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong bối cảnh đó, với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, TP. Thái Bình phải tiếp tục là một đầu tàu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và là ngọn cờ đầu của phong trào thi đua của tỉnh. Đồng chí cũng tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các chương trình đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời nhấn mạnh thêm 5 vấn đề cơ bản sau:

Một là mục tiêu lớn nhất, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội hôm nay sẽ thảo luận thông qua là phấn đấu đến năm 2025, xây dựng TP. Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Đây là mục tiêu lớn không chỉ của thành phố mà còn của tỉnh. Mục tiêu xây dựng độ thị loại I phải trở thành mục tiêu xuyên suốt, nhất quán; thành khát vọng và quyết tâm chính trị to lớn không gì lay chuyển nổi của cả Đảng bộ và nhân dân Thành phố.

Nhưng đây chỉ mới là mục tiêu phấn đấu về mặt tiêu chí đô thị. Mục đích lớn nhất là nỗ lực phấn đấu nhanh chóng xây dựng Thành phố Thái Bình trở thành một thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có kinh tế phát triển nhanh, nhất là về thương mại dịch vụ; phấn đấu xây dựng một đô thị thông minh; một thành phố xanh, tươi đẹp, yên bình, mến khách trên hai bờ sông Trà Lý. Thành phố Thái Bình phải thực sự giữ vai trò của một đô thị đầu mối, động lực, có kết nối thuận lợi và lan tỏa đến các huyện trong tỉnh và ra ngoài tỉnh. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận thức sâu sắc rằng, để trở thành một thành phố đáp ứng được những yêu cầu trên không chỉ đơn giản là tăng tỷ trọng giá trị dịch vụ, công nghiệp trong GDP.

Quan trọng hơn, đó phải là một sự chuyển đổi, phát triển toàn diện, sâu sắc về mọi mặt; trước hết là nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, là sức cạnh tranh; là nâng tầm đẳng cấp và giá trị gia tăng trong các sản phẩm dịch vụ; là phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường; là xây dựng văn hóa mới, hình thành nếp sống văn minh đô thị thực sự trở thành nền tảng của xã hội lành mạnh, giàu tính nhân văn; là giảm thiểu tội phạm và tệ nạn xã hội; là môi trường sống, làm việc an toàn, trong sạch; là thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân...

Hai là, chặng đường thực hiện các mục tiêu như nêu ở trên tới đây chắc chăn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Thách thức do nền tảng kinh tế của Thành phố còn thấp, trong khi yêu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội là bắt buộc; Thách thức do quy hoạch Thành phố trước đây không còn phù hợp, trình độ đô thị hóa không cao, phân bổ đô thị không khoa học, hệ thống hạ tầng còn yếu kém, trong khi yêu cầu đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triên cơ sở hạ tầng hiện đại, thời đảm bảo môi trường, xây dựng nông thôn mới là rất cấp bách;

Thách thức do sự du nhập của các trào lưu, xu hướng sống hưởng thụ, lối sống chạy theo thị hiếu với yêu cầu của việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống rất bức thiết; Thách thức do năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền còn hạn chế, trình độ, năng lực, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ công chức còn chưa theo kịp với yêu cầu xây dựng, phát triển Thành phố vươn lên tầm cao mới là rất cấp bách.

Mục tiêu xây dựng độ thị loại I phải trở thành mục tiêu xuyên suốt, nhất quán; thành khát vọng và quyết tâm chính trị to lớn không gì lay chuyển nổi của cả Đảng bộ và nhân dân Thành phố. Nhưng đây chỉ mới là mục tiêu phấn đấu về mặt tiêu chí đô thị. Mục đích lớn nhất là nỗ lực phấn đấu nhanh chóng xây dựng Thành phố Thái Bình trở thành một thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại, có kinh tế phát triển nhanh, nhất là về thương mại dịch vụ; phấn đấu xây dựng một đô thị thông minh; một thành phố xanh, tươi đẹp, yên bình, mến khách trên hai bờ sông Trà Lý.

Ba là, để vượt qua các khó khăn, thách thức, trước hết, nhanh chóng quy hoạch phát triển Thành phố theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng, có tính bền vững, có không gian đô thị mở rộng, kết nối, đặc biệt là kết nối khu vực hai bên sông Trà Lý, kết nối linh hoạt giữa các khu vực trong và ngoài các tuyến đường vành đai; gắn kết chặt chẽ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan, sinh thái, khai thác giá trị văn hóa, tạo hình ảnh đô thị có bản sắc riêng... Phải tập trung huy động có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư thông qua việc xây dựng và khẳng định được môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Có năng lực cạnh tranh cao để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, con em quê hương Thái Bình thành đạt. Ưu tiên nguồn lực để đầu tư đột phá về kết cấu hạ tầng, xây dựng các công trình hạ tầng công cộng hiện đại, các tổ hợp thương mại dịch vụ, khu vui chơi giải trí chất lượng cao, khu hành chính tổng hợp mới. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hình thành ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế, có sức cạnh tranh và mang lại giá trị gia tăng cao.

Bốn là tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đều phải có đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tụy, cầu tiến. Tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, tăng cường quản lý nhà nước, nhất là về quy hoạch, đô thị, đất đai, tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đi đôi với tăng cường trách nhiệm. Kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu, phiền hà, cửa quyền, làm ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của thành phố. 

Năm là, tiếp tục phát huy cao độ sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, nhân lên sức mạnh của nhân dân. Để đạt được điều đó cần phát huy dân chủ thực chất, lắng nghe đầy đủ, giải quyết kịp thời mong muốn, kiến nghị chính đáng của người dân. Vấn đề đặt ra là phải để người dân biết, dân hiểu, đồng thuận và tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.   

Đại hội Đảng bộ Thành phố Thái Bình lần thứ XXVIII còn có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị cùa Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXVIII và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đề nghị các đại biểu lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XXVIII gồm những đồng chí có phẩm chất, trình độ, năng lực, gương mẫu và tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của Thành phố, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư