Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu
Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Đức Luân (tỉnh Bắc Giang) đặt câu hỏi như sau: Trong hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp của bên mời thầu, tại mục quy cách hồ sơ đề xuất có nêu "Nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc cùng 4 bản chụp hồ sơ đề xuất đồng thời ghi bên ngoài hồ sơ và túi đựng tương ứng là “Bản gốc hồ sơ đề xuất” và “Bản chụp hồ sơ đề xuất”.

Khi đóng thầu có nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất nhưng bên ngoài hồ sơ và túi đựng hồ sơ tương ứng lại ghi là “Bản gốc hồ sơ chào hàng cạnh tranh xây lắp” và “Bản chụp hồ sơ chào hàng cạnh tranh xây lắp”.

Tôi xin hỏi, nếu theo yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu thì hồ sơ đề xuất của đơn vị nêu trên có hợp lệ hay không? Hồ sơ đó có được đánh giá hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 10.1 Chương I Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT, nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc cùng số bản chụp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu đồng thời ghi bên ngoài hồ sơ và túi đựng tương ứng là “Bản gốc hồ sơ đề xuất”, “Bản chụp hồ sơ đề xuất”.

Đối với trường hợp của ông Luân, nếu bên ngoài túi đựng hồ sơ đề xuất nhà thầu ghi nhầm thành "Bản gốc hồ sơ chào hàng cạnh tranh xây lắp" thì đây không phải là lý do để loại bỏ nhà thầu, không phải là lỗi cơ bản và hồ sơ đề xuất của nhà thầu vẫn được xem xét, đánh giá.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...