Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 07 năm 2020, 07:00:59
Xử lý phát sinh hạng mục mới với gói thầu đã được nghiệm thu
Anh Ngọc - 11/06/2019 07:20
 
Khi hạng mục bổ sung được phê duyệt, chủ đầu tư có được ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu vừa thi công xong không? Hay phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung và tổ chức đấu thầu?.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Thanh Phong (tỉnh Bình Dương) đặt câu hỏi như sau: Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư công trình lát vỉa hè, công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, UBND tỉnh chấp thuận cho phát sinh hạng mục san lấp mặt bằng, với giá trị dự toán gần 1,2 tỷ đồng (nguồn kinh phí lấy từ dự phòng phí của công trình).

Cho tôi hỏi, khi lập thiết kế hạng mục bổ sung chủ đầu tư có cần lập trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần thiết kế hạng mục bổ sung không (đơn vị tư vấn trước đã thanh toán, thanh lý hợp đồng)? Sau khi hạng mục bổ sung được phê duyệt, chủ đầu tư có được ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu vừa thi công xong không? Hay phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục bổ sung và tổ chức đấu thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với trường hợp của ông Phong, do gói thầu trước đó đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng nên đối với trường hợp phát sinh công việc mới thì công việc này sẽ hình thành gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu có thời gian thực hiện nhiều hơn 1 năm
Theo quy định, trường hợp xác định rõ nguồn vốn cho gói thầu thì việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể thực hiện đối với các gói...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư