Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Xuất nhập khẩu hàng hóa tính đến 15/2 giảm 11,5 tỷ USD
Thế Hoàng - 23/02/2023 09:04
 
Tính đến hết 15/2/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 72,3 tỷ USD, giảm giảm 13,7%, tương ứng 11,46 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022
tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/2/2023 đạt 72,32 tỷ USD, giảm 13,7%
Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/2/2023 đạt 72,32 tỷ USD, giảm 13,7% so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến 15/2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 72 tỷ USD, giảm 11,46 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022,.cán cân thương mại thặng dư với con số xuất siêu gần 1,7 tỷ USD, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 51,8 tỷ USD, giảm 11,5% (tương ứng giảm 6,74 tỷ USD).

Kỳ 1 tháng 2/2023, xuất khẩu hàng hóa đạt 13,44 tỷ USD, tăng 49% (tương ứng tăng 4,42 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 01/2023.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 2/2023 tăng so với kỳ 2 tháng 01/2023 ở một số nhóm hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 718 triệu USD, tương ứng tăng 53,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 560 triệu USD, tương ứng tăng 47,7%; hàng dệt may tăng 528 triệu USD, tương ứng tăng 77,9%; phương tiện vận tải & phụ tùng khác tăng 282 triệu USD, tương ứng tăng 88,4%...

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2023 đến 15/02/2023 và cùng kỳ năm 2022.
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2023 đến 15/02/2023 và cùng kỳ năm 2022.


Như vậy, tính đến hết 15/2/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 37 tỷ USD, giảm 9,2% tương ứng giảm 3,75 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022. Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 28,07 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 75,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trong đó, một số nhóm hàng giảm như: hàng dệt may giảm 845 triệu USD, tương ứng giảm 19,7%; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 664 triệu USD, tương ứng giảm 35,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 574 triệu USD, giảm 9,9%; sắt thép các loại giảm 352 triệu USD, tương ứng giảm 34,8%... so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1/2/2023 đạt 12,38 tỷ USD, tăng 36,6% (tương ứng tăng 3,32 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 01/2023.

Nhập khẩu tăng chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 645 triệu USD, tương ứng tăng 24,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 465 triệu USD, tương ứng tăng 43,9%; chất dẻo nguyên liệu tăng 203 triệu USD, tương ứng tăng 100,2%...

Tính đến hết 15/2/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 35,32 tỷ USD, giảm 17,9% (tương ứng giảm 7,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Nhóm hàng giảm mạnh, gồm: điện thoại các loại & linh kiện giảm 1,78 tỷ USD, tương ứng giảm 62,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 1,42 tỷ USD, tương ứng giảm 25%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 904 triệu USD, tương ứng giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,19 tỷ USD, tăng 35,1% so với kỳ 2 tháng 01/2023. Tính đến hết ngày 15/2/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 23,73 tỷ USD, giảm 17,8% (tương ứng giảm 5,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 67,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,68 tỷ USD.

Tháng 1 năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 46,56 tỷ USD
Tháng 1/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2022. Cán cân thương mại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư