Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2022, 14:06:04
Yeah1 chuyển nhượng lại vốn tại công ty con
Chí Tín - 20/05/2021 14:22
 
Công ty cổ phần Yeah1 (mã YEG, sàn HoSE) đã có kế hoạch chuyển nhượng vốn tại công ty con.
Yeah1 vừa bị xử phạt hành chính về thuế gần 90 triệu đồng
Yeah1 vừa bị xử phạt hành chính về thuế gần 90 triệu đồng

Công ty mà Yeah1 dự kiến rút vốn là Công ty cổ phần Yeah1 Edigital. Việc chuyển nhượng được thực hiện theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu chào bán là 1,25 triệu cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo đó tương đương với 12,5 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Giá chào bán dự kiến bằng mức giá chào bán cổ phiếu mới do công ty cổ phần Yeah1 Edigital phát hành.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty cổ phần Yeah1 Edigitial theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, cụ thể là 15.497 đồng/cổ phần.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong năm nay, Công ty còn có kế hoạch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại Yeah1 Network Pte.Ltd. Yeah1 giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác, quyết định giá bán, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan.

Việc chuyển nhượng này nằm trong chiến lượng tái cơ cấu các mảng kinh doanh/các công ty thành viên nhằm tinh gọn bộ máy, gia tăng hiệu quả hoạt động.

Hồi cuối tháng 4/2021, Yeah1 đã nhận được Quyết định số 432/QĐ-CCT ngày 22/4/2021 của Chi cục Thuế quận 3 về việc xử phạt vi phành hành chính về thuế với mức phạt là gần 88 triệu đồng do các sai sót trong việc ghi nhận thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và một số khoản mục khác có liên quan.

Yeah1 lỗ sau thuế gần 131 tỷ đồng
Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã: YEG) cho rằng, 2020 là năm hy sinh lợi nhuận cho kế hoạch doanh thu 6.000 tỷ đồng năm 2021, khi ghi nhận lỗ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư