Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện cam kết hợp đồng PPP
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghĩa vụ đã cam kết trong các Hợp đồng dự án đã ký theo quy định của pháp luật hiện hành.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện cam kết trong các hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghĩa vụ đã cam kết trong các Hợp đồng dự án đã ký theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình xây dựng Luật về PPP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu kỹ về nội dung nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quy định cho phù hợp.

Như Chính

Bình luận của bạn về bài viết...