Chỉ số khởi nghiệp Việt Nam vẫn còn ở mức thấp
Trong 12 chỉ số về điều kiện kinh doanh, Việt Nam có 9 chỉ số có mức điểm dưới trung bình.

Trong tổng số 60 quốc gia thực hiện Báo cáo Chỉ số kinh doanh toàn cầu 2015-2016, Việt Nam xếp thứ 11 về tỷ lệ người mong muốn lựa chọn nghề nghiệp là kinh doanh. Tuy nhiên, trong 12 chỉ số về điều kiện kinh doanh, Việt Nam có 9 chỉ số có mức điểm dưới trung bình.

4 chỉ số xếp hạng thấp nhất của Việt Nam là giáo dục kinh doanh sau phổ thông, giáo dục kinh doanh bậc phổ thông, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và tài chính cho kinh doanh.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam hầu như chưa cải thiện nhiều so với các năm 2013 – 2014.

Như Tầm

Bình luận của bạn về bài viết...
  • Chia sẻ thông tin, ý tưởng khởi nghiệp với Toà soạn tại đây