Nhạc số lên ngôi, Diva Hồng Nhung vẫn quyết ra CD mới: Bước lùi dĩ vãng hay bước tiến dũng cảm? Nhạc số lên ngôi, Diva Hồng Nhung vẫn quyết ra CD mới: Bước lùi dĩ vãng hay bước tiến dũng cảm?
TTT | 14/12/2017 22:51
Ở thời điểm nhạc số lên ngôi, việc một ca sĩ ra mắt CD album là chuyện khá hiếm thấy. Có người cho đó là bước lùi về dĩ vãng, nhiều người lại nghĩ đây là bước tiến dũng cảm.
1 2 3 4 5