Có thể nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy qua ngân hàng điện tử Có thể nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy qua ngân hàng điện tử
Thùy Dương | 23/09/2017 19:40
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy để hướng dẫn nguyên tắc, trình tự trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu, nộp lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy và xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ôtô, xe máy.
1 2 3 4 5