Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế tiêu thụ linh kiện ô tô sản xuất trong nước Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế tiêu thụ linh kiện ô tô sản xuất trong nước
Xuân Dũng | 16/08/2017 09:33
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống sản xuất trong nước là giá bán ra trừ đi giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trước.
1 2 3 4 5