Quy định về thời gian để áp dụng mua sắm trực tiếp
Theo quy định tại Luật Đấu thầu, một trong các điều kiện để áp dụng mua sắm trực tiếp là thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

Độc giả Nguyễn Thanh Tùng - Công ty Thủy điện Hòa Bình đặt câu hỏi như sau: Công ty chúng tôi thực hiện mua sắm hàng hóa bằng hình thức mua sắm trực tiếp. Thời gian ký hợp đồng của gói thầu trước là ngày 14/10/2015, thời gian phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp là ngày 24/10/2016. Như vậy thời gian từ khi ký hợp đồng đến ngày phê duyệt kết quả có đáp ứng điều kiện để áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 24 Luật Đấu thầu, một trong các điều kiện để áp dụng mua sắm trực tiếp là thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

Đối với trường hợp của công dân, nếu ngày ký hợp đồng là ngày 14/10/2015 và ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp là ngày 24/10/2016 thì thời gian để áp dụng mua sắm trực tiếp không phù hợp với quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...