Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 06 năm 2024,
3.500 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank: Thêm hàng triệu hộ nông dân tiếp cận vốn ngân hàng
Mạnh Bôn - 05/06/2020 14:00
 
Tăng vốn điều lệ sẽ giúp Agribank nâng cao năng lực tài chính, mở rộng kinh doanh, tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng nông nghiệp, nông thôn.
Từ năm 2014 - 2019 Agribank đã nộp ngân sách nhà nước 14.300 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2019 nộp ngân sách nhà nước 6.300 tỷ đồng
Từ năm 2014 - 2019 Agribank đã nộp ngân sách nhà nước 14.300 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2019 nộp ngân sách nhà nước 6.300 tỷ đồng

Đầu tuần tới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng sẽ kiến nghị Quốc hội hội bổ sung 3.500 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Tỷ lệ an toàn vốn của Agribank giảm từ 7,3% xuống còn 6,9%

Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, trong nhiều năm qua Agribank chưa được Nhà nước đầu tư bổ sung vốn điều lệ, tốc độ tăng vốn điều lệ luôn thấp hơn tốc độ tăng tổng tài sản, khiến tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng bị suy giảm.

Vốn điều lệ của Agribank hiện đạt 30.591 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn thời điểm 31/12/2019 và 31/12/2020 chỉ đạt 9,2%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân của hệ thống các tổ chức tín dụng trong nước là 12-13% và sát ngưỡng tối thiểu theo quy định là 9%. Còn nếu tính theo chuẩn mực vốn Basel II thì tỷ lệ an toàn vốn của Agribank tại thời điểm 31/12/2019 chỉ đạt 7,3% và sẽ giảm xuống 6,9% vào cuối năm nay, không đảm bảo yêu cầu vốn tối thiểu 8% theo quy định.

Để cải thiện tỷ lệ an toàn vốn nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, thời gian qua, Agribank đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, gồm cơ cấu lại danh mục tài sản theo hướng hạn chế phân bổ vốn vào các lĩnh vực có mức rủi ro cao, kiểm soát tốc độ gia tăng tài sản có rủi ro; đồng thời đẩy mạnh hoạt động thoái các khoản đầu tư góp vốn không hiệu quả, các khoản đầu tư góp vốn ngoài ngành, phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2.

Theo ông Lê Minh Hưng, Agribank đã tích cực thực hiện giải pháp thoái các khoản đầu tư, góp vốn (từ năm 2017 đến nay, Agribank đã thoái được 358 tỷ đồng thu về 492,5 tỷ đồng), tuy nhiên số còn lại phải thoái không nhiều và cũng khó thực hiện do rất phụ thuộc thị trường. Về giải pháp phát hành trái phiếu, giá trị trái phiếu đã phát hành để tăng vốn cấp 2 của Agribank hiện đã sát ngưỡng tối đa (quy mô trái phiếu tính vào vốn cấp 2 của Agribank hiện đạt gần 25.000 tỷ đồng, chiếm 49,3% vốn cấp một trong khi đó, theo quy định, trái phiếu để tăng vốn cấp 2 không vượt quá 50% vốn cấp một).

Cũng theo ông Hưng, giải pháp cổ phần hóa để tăng vốn từ thị trường hiện đang chậm tiến độ, do khó khăn, vướng mắc trong việc phê duyệt phương án sử dụng đất. Với mạng lưới kinh doanh bao phủ khắp cả nước từ miền núi đến hải đảo, tài sản đất đai của Agribank rất lớn, việc xác định giá trị nhà đất là hết sức phức tạp, khó có thể hoàn thành trong năm 2020.

Vì vậy, để đáp ứng chuẩn mực vốn Basel II, ngân sách nhà nước cần cấp bổ sung 3.500 tỷ đồng cho Agribank ngay trong năm 2020, số vốn tự có thiếu hụt còn lại (khoảng 9.000 tỷ đồng) sẽ được Agribank bổ sung thông qua giải pháp phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2, bổ sung từ các quỹ của Ngân hàng được trích từ lợi nhuận hàng năm và cổ phần hóa để tăng vốn từ thị trường.

Tạo điều kiện cho hàng triệu hộ nông dân tiếp cận vốn ngân hàng 

Trường hợp không được ngân sách nhà nước cấp đủ 3.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ trong năm 2020, theo ông Hưng, tăng trưởng tín dụng năm 2020 của Agribank chỉ có thể ở mức 4,5% - 5%, trong khi đó chỉ riêng hỗ trợ hộ sản xuất và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Agribank đã cần tăng trưởng tín dụng ở mức 9% (tương đương 100.000 tỷ đồng), chưa kể cho vay khác phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

“Nếu không tăng vốn điều lệ cho Agribank ngay trong năm 2020 thì sẽ không thể đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Các chỉ tiêu tăng trưởng của Agribank bị ảnh hưởng trực tiếp, ảnh hưởng đến an toàn trong hoạt động ngân hàng, giảm vị thế, vai trò trong hệ thống các tổ chức tín dụng và nguy cơ hạ mức xếp hạng tín nhiệm từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế là hiện hữu. Khi đó Agribank sẽ không đảm bảo được vai trò chủ lực trong việc thực thi chính sách của Chính phủ về phát triển nông nghiệp nông thôn khi Ngân hàng này cung ứng đến 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn; ảnh hưởng lớn đến việc triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững của Chính phủ”, ông Hưng cho biết.

Việc cấp bổ sung 3.500 tỷ đồng vốn điều lệ giúp Agribank đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định; đồng thời tạo điều kiện cho Agribank nâng cao năng lực tài chính, mở rộng kinh doanh, gia tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước, trường hợp được cấp bổ sung vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng trong Quý III/2020, quy mô vốn điều lệ của Agribank sẽ đạt mức trên 34.000 tỷ đồng. Nhờ đó, năm 2020, dư nợ tín dụng của Agribank dự kiến có thể tăng thêm khoảng 60.000 tỷ đồng, tương ứng với tổng tài sản tăng thêm khoảng 60.000 tỷ đồng, doanh thu và lợi nhuận năm 2020 khả năng tăng thêm khoảng 1.200 tỷ đồng; đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng thêm 500 tỷ đồng; vốn nhà nước tại Agribank tăng thêm khoảng 380 tỷ đồng từ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế.

Với việc tăng trưởng 60.000 tỷ dư nợ tín dụng, theo Ngân hàng Nhà nước, hàng ngàn khách hàng sẽ có điều kiện phát triển kinh doanh, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, nhờ đó tăng nộp thuế cho ngân sách nhà nước. Năm 2021 và các năm tiếp theo, Agribank có điều kiện tăng quy mô trái phiếu phát hành để tăng vốn cấp 2, nhờ đó tạo điều kiện tăng dư nợ cho vay, doanh thu tăng thêm từ 4.500 - 5.000 tỷ đồng, tăng nộp ngân sách nhà nước 900 - 1.000 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc tăng vốn điều lệ cho Agribank còn tạo điều kiện cho hàng triệu hộ nông dân có vốn sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, hạn chế tín dụng đen, góp phần ổn định đời sống nông dân và ổn định xã hội; hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, đầu tư công nghệ, hoạt động hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế đất nước.

Tăng vốn điều lệ cho ngân hàng quốc doanh: Khoản đầu tư sinh lời
Kẹt cứng với tín dụng vì Hệ số an toàn vốn (CAR) đang ở mức tối thiểu, cả Agribank lẫn VietinBank đều đang “ngóng” quyết định của Quốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư