CTCK BIDV (BSC)

Năm 2019, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của CTCP FPT (mã FPT) đạt 28.269 tỷ đồng (tăng 21,8% so với năm ngoái) và 4.866 tỷ đồng (tăng trưởng 26,3%). EPS FW 2019 đạt 4.902 đồng/CP (tăng 25,8%) (đã trích quỹ khen thưởng và phúc lợi), tương đương với PE FW 2019 là 10,7. 

Năm 2020, BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 33.858 tỷ (tăng trưởng 19,8%) và 5.867 tỷ đồng (tăng trưởng 22%). EPS FW 2020 đạt 5.967 đồng/CP (tăng 22%). 

Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị mua mạnh cổ phiếu FPT và nâng giá mục tiêu từ mức 59.100 đồng/CP (báo cáo cũ trước ngày chia cổ tức) lên mức 75.300 đồng/CP (+39% so với mức giá đóng cửa ngày 20/8/2019) cho mục tiêu cuối năm 2020 dựa trên giả định (1) Thị trường Mỹ tăng trưởng cao hơn so với kỳ vọng ban đầu của BSC (2) Biên lợi nhuận gộp được cải thiện khi các dự án Chuyển đổi số tăng tỷ trọng trong Khối Công nghệ theo hai phương pháp P/E và FCFE với tỷ trọng 40%/60%. 

2. Khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu PAC với giá mục tiêu 28.500 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019 của Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (mã PAC) ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhờ giá chì thế giới giảm mạnh khiến chi phí đầu vào giảm. PAC ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 1.586 tỷ đồng (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái) và 101 tỷ đồng (tăng 38%). Biên lợi nhuận gộp tăng lên mức 15,2% so với cùng kỳ là 12,7%. 

Ắc quy cho ô tô vẫn chiếm tỷ trọng chính, chiếm 85% tổng doanh thu. Pin chiếm 10% doanh thu, còn lại là các sản phẩm khác. Sản phẩm ắc quy chủ yếu vẫn phục vụ cho ô tô tại thị trường nội địa. 

Tiến độ dự án di dời nhà máy Kế hoạch di dời nhà máy sang Khu công nghiệp An Phước đã có từ rất lâu nhưng hiện tại, công ty vẫn chưa được Vinachem phê duyệt kế hoạch đầu tư

Công ty dự kiến trả cổ tức không thấp hơn 15% cho năm 2019, thấp hơn mức cổ tức 20% năm 2018. PAC cũng cho biết công ty sẽ cân đối giữa cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu để phù hợp với tình hình đầu tư của doanh nghiệp.   

BSC dự báo năm 2019, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của PAC lần lượt đạt 3.063 tỷ đồng (tăng 3,3% so với năm ngoái) và 215 tỷ đồng (tăng 10,1%), tương ứng với EPS 2019 đạt 3.701 đồng. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/8/2019, PAC đóng cửa ở mức giá 30.100 đồng; tương đương với mức P/E fw là 8,2. Chúng tôi khuyến nghị Theo dõi với giá mục tiêu là 28.500 đồng/CP theo hai phương pháp FCFE và P/E (tỷ trọng 50/50).

3. Khuyến nghị mua cổ phiếu ACB với giá mục tiêu 28.800 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thêm 6,7% lên 28.800 đồng/CP, và nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua. Giá mục tiêu cao hơn được dẫn dắt từ mức điều chỉnh +4%/-2%/+2%/+3%/+4% trong dự báo lợi nhuận 2019-2023, cập nhật mô hình định giá đến giữa 2020, trong khi chúng tôi duy trì P/B mục tiêu dự phóng 2019 đạt 1,5 lần.

Dự báo tăng lợi nhuận của chúng tôi chủ yếu là do giảm giả định chi phí dự phòng, phần nào bù đắp lại cho giả định giảm lợi nhuận từ việc thu hồi nợ đã xử lý.

Chúng tôi dự báo ACB sẽ bán 41,4 triệu cổ phiếu quỹ trong năm 2019 và 2020, trong đó 6,2 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức ESOP (được đưa ra trong ĐHCĐ 2019) trong tháng 9/2019 và lượng cổ phiếu còn lại sẽ được chào bán công khai trong quý 2/2020.

Chúng tôi dự phóng tăng trưởng EPS pha loãng lần lượt 21,1% cho năm 2019 và 5,7% năm 2020. Chúng tôi dự báo ROAA và ROAE đạt lần lượt 1,8% và 26,8% trong năm 2019 và 1,7% và 24,0% cho năm 2020.

4. Khuyến nghị mua cổ phiếu VJC với giá mục tiêu 156.900 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua dành cho CTCP Hàng không Viet Jet (VJC) và nâng giá mục tiêu thêm 4,4% lên 156.900 đồng.

Chúng tôi nâng giá mục tiêu khi chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính EBITDAR năm 2019 thêm 11,7% khi tính thêm1,8 nghìn tỷ đồng khấu hao cho khoản trả trước dài hạn. Diễn biến này phần nào bù đắp cho mức giảm dự báo lợi nhuận sau thuế cốt lõi 2019, vốn thấp hơn khoảng 15,8% so với dự báo trước đây của chúng tôi, chủ yếu đến từ sự kiện bất thường vào giữa tháng 6/2019 và chi phí cao hơn ước tính cho các đường bay quốc tế mới.

Chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cốt lõi 2019/2020 đạt lần lượt 10,5%/43,2% so với năm trước nhờ tăng trưởng doanh thu phụ trợ và mảng kinh doanh vận tải hành khách quốc tế, cũng như tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 2019/2020 là 12,8%/26,2%, chủ yếu đến từ giả định của chúng tôi cho 12/22 giao dịch bán và thuê lại máy bay (SALB).

Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng triển vọng dài hạn của VJC sẽ được hưởng lợi từ bùng nổ ngành hàng không của Việt Nam, kế hoạch mở rộng các đường bay quốc tế của công ty, hiệu quả hoạt động cao và kiểm soát chi phí ấn tượng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rủi ro gia tăng đến từ cạnh tranh gay gắt khi số lượng các hãng hàng không mới có khả năng tham gia thị trường đang gia tăng.

Rủi ro: Tăng trưởng lợi nhuận từ các tuyến bay quốc tế thấp hơn dự kiến; cạnh tranh gay gắt hơn; giá dầu thô bất ngờ tăng mạnh.

Yếu tố hỗ trợ: sự tham gia thị trường của các đối thủ cạnh tranh mới thấp hơn dự kiến; giá dầu thô giảm.