CTCK Bảo Việt (BVSC)

Lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (mã IMP) tăng trưởng mạnh dường như đã phản ánh vào giá cổ phiếu trong những phiên gần đây.

Năm 2017, chúng tôi duy trì dự báo doanh thu và lợi nhận sau thuế của IMP lần lượt ở mức 1.267 tỷ đồng (tăng 25,4% so với năm trước) và 136 tỷ đồng (tăng trưởng 35%). EPS cả năm ước đạt 2.796 đồng/cổ phiếu.

BVSC khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu IMP dựa trên giá mục tiêu 75.400 đồng, tăng 7,2% so với giá đóng cửa ngày 20/7/2017 là 70.300 đồng. Mặc dù định giá có vẻ cao (P/E ~25,1x) tuy nhiên triển vọng kinh doanh khả quan trong những năm tiếp theo và đồn đoán liên quan đến đối tác chiến lược hay nới room khối ngoại sẽ là yếu tố tác động tích cực lên giá cổ phiếu.

2. Khuyến nghị bán đối với cổ phiếu STB

CTCK Bản Việt (VCSC)

Trong quý II/2017, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (STB) đạt gần 163 tỷ đồng so với khoản lỗ 77 tỷ đồng trong quý II/2016. Nguyên nhân chính đến từ việc thu nhập lãi thuần tăng 558 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tăng trưởng cho vay mạnh mẽ.

Tính đến tháng 6/2017, tổng huy động đạt 314 nghìn tỷ đồng (tăng 8,7% so với đầu năm) và tổng cho vay đạt 212 nghìn tỷ đồng (tăng 10,2% so với đầu năm). Tổng tài sản đạt 352 nghìn tỷ đồng (tăng 6,9%).

Lợi nhuận trước thuế lũy kế của STB đạt 427 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017, cao hơn 12 lần so với nửa đầu năm 2016 và lợi nhuận sau thuế tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 294 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ khuyến nghị bán cho STB với giá mục tiêu 4.615 đồng/CP (tổng mức sinh lời -66,6%) cho đến khi nào chúng tôi nhận thấy các tiến triển tích cực trong xử lý nợ xấu.

3. Giá mục tiêu của cổ phiếu DXG là 21.800 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã DXG) đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2017, trong đó doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trừ lợi ích cổ đông thiểu số giảm lần lượt 62% và 57% so với quý II/2016. Diễn biến này chủ yếu đến từ lượng bàn giao căn hộ ít hơn trong khi các sản phẩm ký mới năm 2016 vẫn đang trong quý trình xây dựng.

Do đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 giảm 19% so với cùng kỳ 2016 đạt 879 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 vẫn tăng 36% so với 6 tháng 2016 đạt 203 tỷ đồng nhờ việc bàn giao các căn hộ có biên lợi nhuận cao hơn từ dự án Luxcity và ghi nhận doanh thu từ mảng đầu tư thứ cấp. Mảng môi giới bán buôn đạt 200 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm 2017 so với lượng ít cùng kỳ 2016.

Kết quả này phần lớn phù hợp với dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận sẽ được duy trì trong nửa cuối năm 2017 qua đó DXG có thể đạt được dự báo lợi nhuận sau thuế trừ lợi ích cổ đông thiểu số 697 tỷ đồng của chúng tôi (tăng 30% so với 2016), nhờ bàn giao cho hai dự án Opal Riverside và Opal Garden (tỷ lệ bán 100%).

Chúng tôi kỳ vọng không có thay đổi lớn giá mục tiêu hiện tại (21.800 đồng/CP, tổng mức sinh lời 31%). Theo giá đóng cửa phiên cuối tuần, định giá của DXG tỏ ra hấp dẫn với P/E 2017 đạt 7,3 lần và P/B 1,3 lần.

4. Khuyến nghị khả quan đối với TCM

CTCK Bản Việt (VCSC)

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 của CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.550 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế trừ lợi ích cổ đông thiểu số tăng mạnh 136,9% lên 118 tỷ đồng. Biên lợi nhuận từ xuất khẩu cải thiện và việc chuyển nhượng 10 ha đất tại Khu công nghiệp Xuyên Á, tỉnh Long An là các yếu tố chính kích thích lợi nhuận tăng trưởng.

Doanh thu 6 tháng đầu năm của TCM chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái vì cơ cấu doanh thu ổn định. Trong năm 2016, sợi, vải, và dệt may lần lượt chiếm 25%-30%, 10% và 60%-65% tổng doanh thu.

Biên lợi nhuận gộp từ xuất khẩu tăng thêm 4,7 điểm %. Biên lợi nhuận từ xuất khẩu tăng mạnh lên 16,9% trong 6 tháng đầu năm 2017 từ 12,2% cùng kỳ năm ngoái, giúp biên lợi nhuận chung trong 6 tháng đầu năm tăng lên 16,4%, so với 12,2% cùng kỳ năm ngoái.

Ghi nhận thương vụ chuyển nhượng 10 ha đất tại Khu công nghiệp Xuyên Á trong quý II/2017 càng hỗ trợ kết quả lợi nhuận. Thương vụ này mang lại 32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 27% lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2017.

Vì kết quả trên nhìn chung phù hợp với dự báo cả năm của chúng tôi, nhiều khả năng chúng tôi sẽ giữ khuyến nghị khả quan dành cho TCM.