Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 18:12:52
ACB quyết làm sạch nợ xấu liên quan đến 6 công ty của “bầu” Kiên
Thùy Vinh - 11/04/2016 09:12
 
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) diễn ra ngày 8/4, lãnh đạo Ngân hàng cho biết, khoản nợ của 6 công ty liên quan đến bầu Kiên hiện tại là 5.767 tỷ đồng, nhưng với cân đối tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp trong nhóm này, ngân hàng cân đối được nợ vay. Mặt khác, nếu trừ khoản dự phòng rủi ro năm 2015 (2.000 tỷ đồng), thì khoản nợ còn lại chỉ gần 4.800 tỷ đồng.

Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc ACB cho biết, kế hoạch xử lý các khoản nợ liên quan đến 6 công ty của bầu Kiên cũng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phê chuẩn. ACB tiếp tục kế hoạch để xử lý các khoản nợ này trong năm 2016, với mục tiêu thu hồi nợ trong năm khoảng 2.000 tỷ đồng. Năm nay, ACB có kế hoạch trích lập 1.500 tỷ đồng (trong đó trích lập cho nhóm 6 công ty liên quan là 1.000 tỷ đồng).

Trong năm qua, ACB đã bán 2.500 tỷ đồng và năm nay không có kế hoạch bán nữa vì ngân hàng chủ động tự xử lý được. Ngoài ra, từ quý IV/2015, ACB đã cơ cấu khoản nợ cho Ngân hàng Xây dựng (CBBank) vay 400 tỷ đồng, được đảm bảo bằng trụ sở của CBBank. Trong quý II/2016, khoản nợ trên sẽ trở lại hoàn nhập. Còn với khoản nợ 700 tỷ đồng từ PGBank, hai bên đã đàm phán mua nợ và giờ chỉ còn 270 tỷ đồng.

.
HĐQT ACB sẽ trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9%

Năm nay, ACB sẽ tất toán những khoản nợ liên ngân hàng không sinh lời. Năm 2016, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước; tổng tài sản tăng 18%, đạt 237.000 tỷ đồng.

ACB cũng cho biết, tín dụng của ngân hàng sẽ tăng trưởng tối đa theo hạn mức mà NHNN cho phép, dự kiến khoảng 18%; vốn huy động từ tiền gửi khách hàng cũng tăng trưởng ở mức 18%; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%.

Theo lãnh đạo ACB, cho vay các dự án bất động sản có lãi suất cao hơn cho vay thương mại, song ACB chủ trương thận trọng và chọn lọc kỹ dự án bất động sản để cho vay. Mức dư nợ cho vay các dự án bất động sản của ACB chỉ đạt 2.500 tỷ đồng, không đáng kể so với tổng dư nợ của ngân hàng đến nay là hơn 141.000 tỷ đồng.

Tạo Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, ACB trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:9 (100 cổ phiếu nhận được 9 cổ phiếu) và công bố thù lao cho Hội đồng Quản trị trong năm vừa qua là gần 6 tỷ đồng, Ban kiểm soát là 3,1 tỷ đồng.

Trong năm 2016, ACB dự kiến thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức bằng cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ 10% (được sự chấp thuận của NHNN ngày 29/3/2016). Tổng vốn tăng thêm là 896 tỷ đồng, đưa tổng vốn của Ngân hàng lên 10.273 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo ngân hàng, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết do ACB là một trong 10 ngân hàng được lựa chọn để áp dụng chuẩn mực Basel II đợt đầu tiên, dự kiến từ tháng 2/2017, với những yêu cầu cao hơn so với quy định tỷ lệ an toàn vốn hiện hành. Hơn nữa, việc tăng cũng giúp tăng các giới hạn liên quan tới cấp tín dụng cho khách hàng, thêm nguồn vốn trung và dài hạn để tài trợ cho các chương trình cấp tín dụng của ngân hàng. Ngoài ra, tăng vốn còn giúp ACB nâng cao năng lực tài chính, ứng phó biến động thị trường.

Nợ xấu sẽ mắc kẹt nếu bất động sản gặp khó
Chỉ riêng năm 2015, chủ yếu qua giải chấp bất động sản, Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã thổi bay hơn 18.000 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư