Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2022, 10:00:19
Agifish giải trình về ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán
Chí Tín - 18/01/2019 17:44
 
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish, mã AGF, sàn HOSE) vừa có nội dung giải trình về ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán.
TIN LIÊN QUAN
Thông tin cơ bản về cổ phiếu AGF
Thông tin cơ bản về cổ phiếu AGF

Cụ thể, trong kỳ báo cáo tài chính từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2018, kiểm toán viên có nhấn mạnh đến yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty dựa trên khoản lỗ lũy kế hơn 270 tỷ đồng (tại thời điểm 30/9/2018).

Trong khi đó, Ban giám đốc Công ty vẫn tin rằng Công ty sẽ khắc phục được khoản lỗ lũy kế hiện tại nên báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt động liên tục.

Trong phần giải trình mới đây, Agifish có đề cập đến khoản lỗ 178 tỷ đồng của năm tài chính 2017 – 2018, nguyên nhân là giá nguyên liệu tăng cao và khó khăn trong việc tiếp cận vốn lưu động nên doanh số bán hàng không đạt như kỳ vọng.

Ngoài ra, giá bán hàng xuất khẩu không tăng nhanh bằng giá nguyên liệu dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dụng vụ không đủ bù đắp chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác.

Cổ phiếu AGF đã từng bị đưa vào diện bị tạm ngừng giao dịch từ 7/11/2018. Trước đó, Agifish bị nhắc nhở việc chậm nộp báo cáo tài chính quý 4 niên độ tài chính 2017-2018, và nhắc nhở lần 2 việc chậm nộp báo cáo tài chính quý 3 niên độ 2017-2018.

Sau đó Công ty đã có công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin dẫn đến việc và từ 21/11/2018, cổ phiếu AGF đã được giao dịch trở lại nhưng bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt, chỉ được giao dịch trong phiên chiều theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Thủy sản An Giang: “Mắc cạn” với khoản lỗ lớn
Khó khăn tài chính khiến Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) phải tính đến phương án bán công cụ sản xuất, trong khi thị trường...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư