Bắt đầu nhận hồ sơ đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường năm 2017
Theo Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 89.500 tấn đường thô và đường tinh luyện (Mã HS: 1701), bắt đầu từ hôm nay (25/7) đến 16/8/2017 sẽ nhận Hồ sơ tham gia đấu giá của các thương nhân.
, thời gian diễn ra phiên đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 diễn ra vào ngày 23/8/2017 tại Trụ sở Bộ Công Thương
Phiên đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 89.500 tấn đường năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 23/8/2017 tại Trụ sở Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hà Nội.

Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 đã thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan 44.000 tấn đường thô và 45.500 tấn đường tinh luyện năm 2017.

Thời gian diễn ra phiên đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 diễn ra vào ngày 23/8/2017 tại Trụ sở Bộ Công Thương, Phòng họp 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá gồm các thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện. Thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường thô.

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất. Thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện.

Chủng loại, số lượng đường: Quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 44.000 tấn đường thô (mã HS 1701).

Quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 45.500 tấn đường tinh luyện (mã HS 1701).

Giá khởi điểm, đường Đường thô và đường tinh luyện là 1.400.000 đồng/tấn. Bước giá: 10.000 đồng/tấn.

Tiền đặt trước: (giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký mua quyền sử dụng hạn ngạch) x 10%.

Thương nhân thuộc đối tượng tham gia đấu giá chỉ gửi một túi hồ sơ dán kín và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung: Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017; Tên thương nhân; Thông tin liên lạc (số điện thoại, số fax, email)”.

Túi hồ sơ bao gồm: Phiếu bỏ giá; Phiếu bỏ giá được để trong phong bì riêng, có dấu niêm phong của thương nhân và để trong túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 1 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân và 1 bản sao Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công thương.

Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nêu trên Từ 8h00 ngày 25 tháng 7 năm 2017 đến 17h00 ngày 16 tháng 8 năm 2017.

Năm 2016, lần đầu tiên, phiên đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 85.000 tấn đường thô và tinh luyện đã được Bộ Công thương phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính...  tổ chức vào tháng 9, với 11 doanh nghiệp trúng thầu.

Phiên đấu giá diễn ra minh bạch, và các doanh nghiệp đã  nhập khẩu hầu hết số lượng đường trúng đấu giá về để phục vụ sản xuất.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...