Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
BIDV đạt lợi nhuận hơn hơn 6 nghìn tỷ trong 9 tháng
Chí Tín - 25/10/2017 11:43
 
Theo Báo cáo tài chính quý III/2017, đến hết 30/09/2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đạt lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm riêng Ngân hàng 6.002 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng tài sản của BIDV đến cuối tháng 9 đạt 1.125.908 tỷ đồng, tăng trưởng 11,9% so với đầu năm
Tổng tài sản của BIDV đến cuối tháng 9 đạt 1.125.908 tỷ đồng, tăng trưởng 11,9% so với đầu năm

Tổng tài sản đến cuối tháng 9 đạt 1.125.908 tỷ đồng, tăng trưởng 11,9% so với đầu năm, tăng8,42% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.053.841 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với đầu năm, trong đó tiền gửi khách hàng đạt 823.073 tỷ đồng, tăng 13,36% so với đầu năm.

Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt gần 1.080.702 tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của BIDV cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành ngân hàng (tăng 12,16%).

Trong đó, cho vay tổ chức kinh tế và dân cư đạt 828.007 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghiệp cao) tăng trưởng 19,2% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 50% tổng dư nợ.

Hoạt động bán lẻ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn hệ thống: Huy động vốn bán lẻ tăng trưởng 14,3% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 56,2% tổng huy động vốn. Dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng 19,6% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 26% tổng dư nợ.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 27.785 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: (i) Thu nhập lãi thuần đạt 23.013 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước. (ii) Thu dịch vụ ròng đạt 2.140 tỷ đồng, tăng trưởng tích cực 24,3% so với cùng kỳ năm trước. (iii) Thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 513 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Chênh lệch thu chi toàn hệ thống đạt kết quả tích cực với 17.442 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm riêng Ngân hàng đạt 6.002 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

BIDV thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ để lành mạnh hóa tài chính.

Tại kỳ công bố vào tháng 9/2017, Tổ chức định hạng quốc tế Standard & Poor’s (S&P) giữ nguyên định hạng tín nhiệm của BIDV với triển vọng ổn định, định hạng nhà phát hành dài hạn: B+, Định hạng nhà phát hành ngắn hạn: B, Triển vọng: Ổn định.
Triển vọng “ổn định” phản ánh dự báo của S&P về việc BIDV sẽ tiếp tục duy trì vị thế mạnh, khả năng sinh lời khá, chất lượng tài sản cải thiện, đặc biệt là nhờ việc xử lý nợ xấu, nợ tồn đọng trong vòng 12-18 tháng tới.
BIDV ra mắt dịch vụ Nộp thuế Hải quan điện tử 24/7
Từ cuối tháng 10/2017, BIDV sẽ là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai cung cấp dịch vụ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư