Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 20:58:43
BIDV hoàn tất chi trả cổ tức năm 2017, 2018
P.V - 13/12/2019 14:08
 
Ngày 12/12/2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hoàn thành chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 và 2018 cho cổ đông với tỷ lệ chi trả 14%.
a
Cổ đông chiến lược KEB Hana từ chối nhận cổ tức năm 2017, 2018

Số cổ tức chi trả cho cổ đông Nhà nước là 4.560,25 tỷ đồng, cổ đông ngoài Nhà nước là 223,76 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức cho cổ đông Nhà nước đã được BIDV thực hiện nộp vào Kho bạc Nhà nước đầy đủ. 

Đặc biệt, mặc dù nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV là Ngân hàng KEB Hana (Hàn Quốc) có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, nhưng theo thỏa thuận với BIDV, Ngân hàng KEB Hana đã từ chối nhận cổ tức năm 2017, 2018 với số tiền hơn 844 tỷ đồng.

Việc hoàn thành chi trả cổ tức năm 2017, 2018 với tỷ lệ 14% bằng tiền mặt đã khẳng định năng lực tài chính vững mạnh của BIDV, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn, đặc biệt sau khi có sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài - Ngân hàng KEB Hana, từ ngày 06/11/2019.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2019 cho thấy, hoạt động của BIDV tiếp tục đảm bảo an toàn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch quý III, bám sát định hướng và lộ trình thực hiện kế hoạch kinh doanh cả năm 2019. Cụ thể, tổng tài sản đạt hơn 1,425 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 8,6% so với cuối năm 2018. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 1,084 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với cuối năm 2018, với tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn khoảng 85%. Dư nợ cho vay đạt hơn 1,073 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 8,6% so với cuối năm 2018, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 63%.

Lũy kế 9 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt hơn 7.028 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế trong quý III đạt hơn 2.319 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm 2019 đạt 26.397 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần trong quý III đạt hơn 8.751 tỷ đồng.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với BIDV
Sáng 6/12, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF), Bộ Kế hoạch và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư