Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Biwase đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 tăng khoảng 10%
Chí Tín - 12/03/2021 08:26
 
Công ty cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương (Biwase, mã BWE) vừa đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông.
Biwase dự kiến cổ tức năm 2021 là 12%
Biwase dự kiến cổ tức năm 2021 là 12%

Theo kế hoạch, công ty này đặt ra mục tiêu doanh thu dự kiến cho năm 2021 là 3.560 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt 550 tỷ đồng, cổ tức 12%/vốn điều lệ.

Trong một số mặt hoạt động cụ thể, Biwase cho biết sẽ triển khai đầu tư mở rộng, nâng công suất các nhà máy nước, dự kiến thu tiền nước qua ngân hàng đến cuối năm 2021 đạt 100%.

Biwase cũng có kế hoạch huy động các nguồn vốn trong đó có vốn ODA ít điều kiện của Ngân hàng phát triển châu Á - ADB (không qua bảo lãnh Chính phủ), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức tài chính DEG của Đức, Quỹ Đầu tư Phát triển, Quỹ bảo vệ môi trường, các ngân hàng có lãi suất cho vay thấp, vay cán bộ nhân viên, vay cổ đông…

Về kinh doanh năm 2020 vừa qua, Biwase đạt 587 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 11,34%, doanh thu thuần 3.074 tỷ đồng, tăng trưởng 21,75%.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020 là 8.175 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 3.304 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản năm 2020 tăng 6%, giảm so với năm 2019 do chỉ tiêu tổng tài sản tăng nhanh hơn lợi nhuận.

Điều này là do ảnh hưởng của chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang và mua sắm tài sản cố định phát sinh trong kỳ khá nhiều.

Về các chỉ tiêu tài chính cơ bản, hệ số thanh toán hiện hành cuối năm 2020 đạt 21%, hệ số thanh toán nhanh là 87%, hệ số thanh toán tiền mặt là 34%.

Hệ số nợ/tổng tài sản của Công ty đang ở mức 60%, hệ số nặ/vốn chủ sở hữu là 147%.

Biwase huy động hơn 872 tỷ đồng để đầu tư các dự án
Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase – mã chứng khoán: BWE) nhận được khoảng 872,6 tỷ đồng từ đợt đấu giá 37,5 triệu cổ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư