Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Bộ NNPTNT yêu cầu cấp gần 3.000 tấn giống cây trồng cho 4 tỉnh miền Trung
Hồ Hạ - 21/12/2020 20:35
 
Bộ NNPTNT vừa yêu cầu các đơn vị dự trữ xuất gần 3.000 tấn hạt giống cây trồng hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai năm 2020.
Bộ NNPTNT yêu cầu Cục Trồng trọt giao nhiệm vụ cho các đơn vị dự trữ thực hiện cấp xuất hơn 2.300 tấn hạt giống lúa cho 4 tỉnh miền Trung.
Bộ NNPTNT yêu cầu Cục Trồng trọt giao nhiệm vụ cho các đơn vị dự trữ thực hiện cấp xuất hơn 2.300 tấn hạt giống lúa cho 4 tỉnh miền Trung.

Thực hiện Quyết định số 2144/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa bị thiệt hại do thiên tai năm 2020, Bộ NNPTNT yêu cầu Cục Trồng trọt căn cứ số lượng hạt giống cây trồng đang tồn kho dự trữ quốc gia, nhu cầu về chủng loại hạt giống của địa phương để giao nhiệm vụ cho các đơn vị dự trữ thực hiện xuất cấp (không thu tiền) 2.340 tấn hạt giống lúa, 500 tấn hạt giống ngô và 40 tấn hạt giống rau.

Bộ NNPTNT yêu cầu cấp cho tỉnh Thanh Hóa 200 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau; cấp cho tỉnh Hà Tĩnh 500 tấn hạt giống lúa, 100 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau.

Tỉnh Quảng Bình được cấp 640 tấn hạt giống lúa, 120 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau. Tỉnh Quảng Trị được 1.000 tấn hạt giống lúa, 80 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau.

Bộ NNPTNT giao trách nhiệm cho Cục Trồng trọt chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước về xuất cấp và sử dụng quỹ dự trữ quốc gia; đảm bảo chất lượng hạt giống cây trồng cung ứng cho các tỉnh.

Bên cạnh đó, Bộ NNPTNT cũng yêu cầu các đơn vị dự trữ gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam; Công ty Cổ phần Giống cây trồng – Vật nuôi Thừa Thiên Huế; Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam; Công ty Giống rau quả Trung ương thực hiện xuất dự trữ quốc gia phải cấp đủ số lượng và đảm bảo chất lượng hạt giống; tổ chức đóng gói, vận chuyển, giao hàng dự trữ tại trung tâm huyện, thị.

Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia về Bộ NNPTNT và các Bộ, ngành liên quan để có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đặc biệt, đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển và giao nhận hạt giống dự trữ quốc gia; báo cáo kết quả thực hiện để Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp kinh phí.

Bộ NNPTNT đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số lượng hạt giống dự trữ quốc gia nói trên đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp tại địa phương; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ NNPTNT.

Khi hạt giống nảy mầm, khát vọng thịnh vượng được thắp lên
Việt Nam đang lên kế hoạch xây dựng thung lũng Silicon để kéo nhân tài khắp nơi trên thế giới trở về. Đề án xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư