Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Cách xác định chi phí thuê tư vấn đấu thầu
Như Chính - 19/09/2016 08:01
 
Ông Phan Chí Thiện (An Giang) hỏi: Trong quá trình thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi lập dự toán các đơn vị thẩm định áp dụng Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng để tính các công việc tư vấn mà không áp dụng Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, như vậy có đúng không?.

Giá gói thầu có bao gồm chi phí dự phòng?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 7, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi phí tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này áp dụng đối với trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện.

Đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện các công việc nêu tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, việc xác định chi phí dựa trên các nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn và các yếu tố khác.

Theo đó, việc xác định chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Có áp dụng Luật Đấu thầu trong việc mua sắm thiết bị cho dự án cải tạo?
Công ty của bà Nguyễn Thị Hương Xuân (Quảng Ngãi) là công ty con của một tổng công ty Nhà nước (tổng công ty chiếm 97% vốn điều lệ), kinh doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư