Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 25 tháng 06 năm 2024,
Tag: hoạt động tư vấn đấu thầu hoạt động đấu thầu
  • Cách xác định chi phí thuê tư vấn đấu thầu
    Ông Phan Chí Thiện (An Giang) hỏi: Trong quá trình thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi lập dự toán các đơn vị thẩm định áp dụng Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng để tính các công việc tư vấn mà không áp dụng Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, như vậy có đúng không?.