Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Camimex Group phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn gấp 2 lần
Chí Tín - 25/12/2020 07:44
 
Công ty cổ phần Camimex Group (mã CMX, sàn HoSE) dự kiến sẽ thực hiện đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn gấp 2 lần.
Camimex Group là doanh nghiệp ngành thủy sản
Camimex Group là doanh nghiệp ngành thủy sản

Theo đó, Công ty sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.

Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến sẽ là hơn 30,4 triệu cổ phiếu, bằng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của doanh nghiệp này.

Vốn điều lệ sau đợt phát hành theo đó sẽ tăng gấp đôi hiện nay, đạt hơn 608 tỷ đồng.

Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán với giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu.

Thức tự ưu tiên theo cách chào bán này là các đối tượng lần lượt gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cán bộ nhân viên trong Công ty, các cổ đông hiệu hữu khác.

Trường hợp các đối tượng trên không mua hết, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn chào bán cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 1 lần.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu.

Về hiệu ứng pha loãng, giá phát hành thấp hơn giá giao dịch trên thị trường nên đợt phát hành sẽ tạo ra sự pha loãng cổ phiếu.

Cụ thể, giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm phát hành là 15.900 đồng/cổ phiếu thì cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị pha loãng với giá tham chiếu sẽ được điều chỉnh lại thành 12.950 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, đợt phát hành cũng sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty.

Theo đó, chỉ số EPS (thu nhập tính trên mỗi cổ phiếu) sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

Công ty cho biết sẽ sử dụng một phần vốn thu được từ đợt phát hành này nhằm mở rộng quy mô, sản phẩm thông qua việc gia tăng đầu tư sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp mục tiêu gồm Công ty cổ phần Camimex Foods, Công ty TNHH LD Công nghệ cao Camimex.

Ngoài ra, Công ty cũng dùng một số lượng tiền lớn trong số tiền thu được để cơ cấu lại các khoản nợ.

Camimex tiềm ẩn rủi ro hàng tồn kho
Hàng tồn kho của Công ty cổ phần Camimex (mã CMX, sàn HoSE) có xu hướng tăng mạnh trong năm 2019 và có thể là “quả bom nổ chậm” treo trên đầu doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư