Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 29 tháng 02 năm 2024,
Cán bộ trì trệ trong quản lý đầu tư công sẽ bị “thay thế kịp thời”
Nhiệt Băng - 14/10/2021 17:11
 
Tỉnh Khánh Hòa sẽ “thay thế kịp thời” cán bộ yếu kém về năng lực, trì trệ, nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

UBND tỉnh Khánh Hòa xác định, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

“Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công”, UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ xử lý nghiêm khắc của chủ đẩu tư, ban quản lý, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố (có dự án đầu tư trên đìa bàn thuộc mình quản lý) khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác kiểm đếm khối lượng giải tỏa, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, lập phương án bồi thường, niêm yết công khai ý kiến, hoàn chỉnh phương án trình Sở Tài nguyên và Môi trường phương án giá đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi Hội đồng thẩm định giá đất.

Sở Tài chính (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh) khẩn trương thẩm định kịp thời các hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị, sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

 

Theo thống kê của UBND tỉnh Khánh Hòa, 9 tháng đầu năm 2021, so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt 46,7%. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Khánh Hòa, so với kế hoạch vốn được tỉnh giao thực tế thì đạt tỷ lệ giải ngân đạt 69,9%.

 

Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị khởi tố
Hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị khởi tố, điều ra sai phạm tại Dự án Golden Gate (số 28E Trần Phú, Thành phố Nha Trang, Khánh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư