Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Chi nhánh công ty được phép dự thầu?
Anh Ngọc - 23/08/2018 08:19
 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu.

Độc giả Hương Xuân (tỉnh Quảng Ngãi) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện việc thi công, lắp đặt. Sau khi nhận được hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, có 1 nhà thầu với tình trạng hồ sơ đề xuất như sau: Người ký đơn dự thầu: Giám đốc chi nhánh và đóng dấu chi nhánh công ty A; báo cáo tài chính của công ty A; hợp đồng tương tự: Các hợp đồng của chi nhánh; giấy ủy quyền do công ty A cung cấp cho chi nhánh không có phạm vi ký đơn dự thầu, tham dự gói thầu (chỉ có nội dung ký hợp đồng và thực hiện cung cấp hàng hóa theo hợp đồng).

Tôi xin hỏi, trường hợp này công ty của tôi có quyền áp dụng Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để yêu cầu nhà thầu làm rõ về tư cách hợp lệ của nhà thầu hay không? Hay đây là trường hợp công ty bắt buộc phải đánh trượt nhà thầu vì không bảo đảm tư cách hợp lệ?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại ghi chú số 1 Mẫu số 2 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT.

Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây.

Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

Đối với trường hợp của công ty, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Phải kê khai cụ thể phần việc của công ty mẹ, công ty con khi dự thầu?
Theo quy định, việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư