Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Chủ tịch HĐQT sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc
 
Theo đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng sắp được ban hành với nhiều nội dung mới theo hướng tiếp cận sâu rộng hơn các chuẩn mực và thông lệ quốc tế...

Để sớm đưa Nghị định này vào áp dụng ngay sau khi được ban hành, thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và vừa công bố lấy ý kiến các thành viên thị trường.

Một điểm mới đáng chú ý tại dự thảo thông tư là Chủ tịch HĐQT tại công ty đại chúng không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc). Để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị trước khi áp dụng nội dung mới này, tại dự thảo Thông tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề xuất quy định này sẽ có hiệu lực sau 3 năm kể từ ngày Nghị định hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực.

Hiện trạng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đang tồn tại khá nhiều ở các công ty đại chúng, trong đó có nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn, gây nên những quan ngại về xung đột lợi ích, tác động không tích cực đến tính minh bạch, công khai trong hoạt động quản trị, điều hành.

Nhận diện "khoảng hở" trong quản trị công ty
“Quy định pháp lý chưa chặt, trong khi ý thức nâng cao quản trị trong Ban lãnh đạo nhiều DN niêm yết chưa cao, nên đang tạo ra nhiều khoảng hở trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư