Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 08 năm 2022, 18:33:03
Chủ tịch nước biểu dương tinh thần thi đua yêu nước Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
Quang Hưng - Kỳ Thành - 17/07/2015 11:11
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III sáng nay (17/7), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương và chúc mừng phong trào thi đua yêu nước của ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kế trong suốt 5 năm qua.
TIN LIÊN QUAN
.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương và chúc mừng phong trào thi đua yêu nước của ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kế trong suốt 5 năm qua.  Ảnh: Chí Cường

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, cùng với phong trào thi đua của cả nước, trong 5 năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phong trào thi đua của Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã tiếp tục đẩy mạnh thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ công chức, viên chức và người lao động luôn hướng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, của các cơ quan đơn vị.

Đặc biệt, trong những năm qua, nhiều nghiên cứu, kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đổi mới thể chế kinh tế, trong đó có những đổi mới có tính mở đường, đột phá được ghi nhận, đánh giá cao và có hiệu quả tích cực đối với kinh tế xã hội như Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Ngành.

.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Chí Cường

 

 

“Các phong trào đi đua đó đã thực sự góp phần tích cực để Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, là tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoàn thành hệ thống pháp luật trong pháp luật kinh tế, đề xuất cơ chế chính sách chiến lược quy hoạch kế hoạch kinh tế xã hội của đất nước, huy động và phân bổ các nguồn vốn đầu tư, quản lý các nguồn vốn ODA, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các hoạt động đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, phát triển các loại hình kinh tế…”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

 Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội thi đua yêu nước Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh gửi đến cán bộ, nhân viên trong toàn ngành lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, trong 5 năm qua, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng đề ra tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II và với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã phát động phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước đề ra; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong ngành gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua của Ngành đã có đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Đó là, đã tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và hiện đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội Đảng và Quốc hội. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước rất khó khăn, để ứng phó với những diễn biến phức tạp của khủng hoảng kinh tế thế giới tác động tới kinh tế Việt Nam, chúng ta đã đề xuất nhiều giải pháp, chính sách kiềm chế lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô để đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nhờ đó lạm phát được đẩy lùi, từng bước lấy lại đà tăng trưởng kinh tế qua các năm, tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2011 - 2015 đạt trên 5,8%/năm. Đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản lý đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán kéo dài nhiều năm qua, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư công... Tích cực nghiên cứu, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nhiều dự án luật quan trọng như: Luật Hợp tác xã, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp sửa đổi và Luật Đầu tư sửa đổi; đã trình Quốc hội cho ý kiến về Luật Thống kê; đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật Quy hoạch, Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa,… Những dự án Luật này là những cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục đổi mới nền kinh tế và hội nhập quốc tế.

.
Và dặn dò Bộ trưởng Bùi Quang Vinh những vấn đề cần lưu ý với kinh tế đất nước. Ảnh: Chí Cường

 

Bày tỏ sự vui mừng với những thành tích mà Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đạt được trong những năm qua, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng nhắc nhở cán bộ, nhân viên toàn Ngành: “Nhiệm vụ của chúng ta trong thời gian tới rất nhiều và cấp thiết”

Đó là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua; quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn Ngành. Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt quan tâm khen thưởng cán bộ, nhân viên, người lao động trực tiếp.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong cơ quan thật vững mạnh; luôn giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, gắn bó gần gũi, mật thiết với cán bộ, nhân viên, thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí trong toàn thể cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh nghiên cứu, kiến nghị các cơ chế chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế xã hội. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm phát triển bền vững, hoàn thành mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Chí Cường
Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III
Sáng nay (17/7), Đại hội thi đua yêu nước Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Chủ tịch nước...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư