Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 04 năm 2023, 09:16:21
Chứng khoán phái sinh: Khối lượng giao dịch hợp đồng mở tăng hơn 70%
Chí Tín - 06/05/2020 17:03
 
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 4/2020, thanh khoản trên thị trường tiếp tục tăng so với tháng trước.

Khối lượng giao dịch bình quân đạt 206.603 hợp đồng/phiên, tăng 18,86% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất hơn 261 nghìn hợp đồng vào ngày 23/4/2020, cao nhất kể từ khi khai trương thị trường.  

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tăng mạnh 70,64% so với tháng 3/2020 và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 4, OI đạt 32.588 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 4 đạt 35.921 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 28/4/2020.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 4/2020 không có giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục tăng từ 87,82% trong tháng 3 lên 88,23% trong tháng 4/2020 khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm nhẹ, chiếm 10,9% toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán giảm so với tháng trước, chiếm 0,87%, phần còn lại là của các tổ chức khác. 

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2020 tăng tăng 38,5% so với tháng trước, đạt 72.171 hợp đồng, chiếm 0,87% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài chỉ giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên với mức tăng ít hơn tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 4/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 110.458 tài khoản, tăng 7,48% so với tháng trước.

Chứng khoán KB miễn phí giao dịch phái sinh cho khách hàng
Từ ngày 2/10/2019, Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) chính thức triển khai hệ thống Chứng khoán phái sinh với mục tiêu đa dạng hóa sản...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư