Khai trương Cổng thông tin du lịch Hà Nam Khai trương Cổng thông tin du lịch Hà Nam
Tú Ân | 14/12/2018 10:12
Sau hơn ba tháng thu thập dữ liệu cập nhật hệ thống và tổ chức chạy thử, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Hà Nam.
1 2 3 4 5