Viễn thông sụt giảm doanh thu Viễn thông sụt giảm doanh thu
Hữu Tuấn | 16/07/2018 06:36
Thị trường viễn thông - công nghệ thông tin 6 tháng qua diễn biến khó lường khi mảng viễn thông tăng trưởng chậm lại, mảng công nghệ thông tin bứt tốc và mang lại doanh thu gấp hơn 5 lần so với mảng viễn thông.
1 2 3 4 5