Bộ trưởng phê bình nhà mạng cản trở khách hàng chuyển mạng giữ nguyên số Bộ trưởng phê bình nhà mạng cản trở khách hàng chuyển mạng giữ nguyên số
Tú Ân | 15/02/2019 08:27
Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nghiêm khắc phê bình và yêu cầu các nhà mạng không được cản trở khách hàng chuyển mạng giữ nguyên số.
1 2 3 4 5 6